HistoriaksiążkaWydarzenia

Kto zniszczył nasze miasto?

Kto zniszczył nasze miasto?

W ub. sobotę 29 października w lwóweckim ratuszu odbyło się spotkanie z dr Dariuszem Wędziną, autorem książki „Jak feniks z popiołów? Kierunki odbudowy i rozwoju miast Dolnego Śląska na wybranych przykładach”.

Książka jest ukoronowaniem wieloletnich badań doktorskich autora, które swoim zasięgiem wykraczają poza granice Polski.

Doktor Dariusz Wędzina opowiedział o zniszczeniach, jakie przyniosła II wojna światowa oraz o kierunkach powojennej odbudowy europejskich miast. Znaczna część prelekcji dotyczyła miejsc nam najbliższych – Lwówka Śląskiego, Bolesławca, Jeleniej Góry, Legnicy.

                   

W ocenie autora Lwówek Śląski będący jednym z najstarszych dolnośląskich miast stał się ofiarą zaniedbań i niekompetencji powojennych władz, a co najbardziej przykre niektóre działania noszą wręcz znamiona celowego niszczenia zabytków architektury.

Prelekcja została okraszona dużą ilością zdjęć oraz dokumentów. Zaprezentowane fotografie ukazały w jak niewielkim stopniu, podczas II wojny światowej, uszkodzeniu uległy lwóweckie kamienice. Pomimo stoczonej batalii m. in. przez historyka sztuki prof. Mieczysława Zlata o zachowanie lwóweckich perełek architektonicznych miasto uległo pod naporem modernizmu. (nazywanego też socmodernizmem)

                   

Publikacja dr Dariusza Wędziny to praca pionierska. Po raz pierwszy w tak szerokim zakresie została przedstawiona niechlubna, wstydliwa historia dewastacji architektonicznej dolnośląskich miast. Niech, więc będzie przestrogą dla tych, co nie dbają i nauką dla tych, co wartości małej ojczyzny nie znają.

 

Lwóweckie Towarzystwo Regionalne dziękuje dr Dariuszowi Wędzinie
za pasjonujący wykład przybliżający mniej znaną historię Lwówka Śląskiego.

oprac. Anna Szumilas

dr Dariusz Wędzina

Kto zniszczył nasze miasto?…
odpowiedź znajdziesz po przeczytaniu książki
„Jak feniks z popiołów? Kierunki odbudowy i rozwoju miast Dolnego Śląska na wybranych przykładach”
Dariusza Wędziny

wydawnictwo Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”

 

Galeria – autor zdjęć Zbigniew Gol