Dla turysty

Dla Turysty

Nasz region obfituje w wiele przepięknych miejsc, które powinniśmy odwiedzić pomimo oznakowań mało trafionych, skromnych lub ledwie dostatecznych. Brak jest także zaplecza dla turystyki: parkingów, toalet, koszy na śmieci, punktów gastronomicznych i pamiątek regionalnych. Liczymy, że ten stan wkrótce się zmieni.

Lwówek Śląski położony przy drodze wojewódzkiej nr 297 prowadzącej  z północnej części kraju w Karkonosze (najwyższe pasmo Sudetów) jest wręcz idealnym punktem wypadowym. Zaczynając od walorów historycznych
i architektonicznych samego miasta, możemy  planować krótsze lub dłuższe wyprawy i choć miejsca wymienione poniżej domagają się kosmetyki, mniejszych lub większych prac związanych z przywróceniem do swojej świetności,
a niektóre zostały wręcz zapomniane to naprawdę polecam zobaczenie tych zakątków. Zainteresowanie tymi miejscami będzie podstawowym krokiem i bodźcem do kolejnych odwiedzin, a pomogą w tym między innymi miejscowi przewodnicy.

 

Opisy miejsc przedstawionych będą modyfikowane w miarę poprawy ich stanu i oznakowania.

Opracowanie i zdjęcia: Robert Zawadzki.

Atrakcje

Lwówek Śląski /stare miasto/ – na szlaku turystycznym, miejsca parkingowe, gastronomia, noclegi. Ratusz
z lochem głodowym, kościoły, studnie miejskie, mury obronne, basteje, baszty przybramne.

Lwówek Śl.,baszta                            DSC_0399Lwówek Śl.,kamieniczki

Szwajcaria Lwówecka – obecnie uporządkowana, na szlaku turystycznym, dwa punkty widokowe, miejsca do wspinaczki sportowej, miejsce parkingowe u podnóża dla kilkunastu samochodów osobowych. Miejsce kultu Ducha Gór- Rübezahl.

Szwajcaria Lwówecka,b            09.03.2007 080

Buchholz /założenie parkowe/– nieuporządkowane, na szlaku turystycznym Lwóweckich Form Skalnych, bezpośrednie sąsiedztwo Szwajcarii Lwóweckiej, dobry dojazd, parking, pozostałości ścieżek rekreacyjnych i reliktów architektury. Szczątki obelisku na pamiątkę wydarzeń z epoki napoleońskiej.

Buchholz,a            DSC_0406

Buchholz,b,plan            g69

Panieńskie Skały – nieuporządkowane, oznakowane tablicą oraz słupem milowym, na szlaku Lwóweckich Form Skalnych, dość dobry dojazd, w sąsiedztwie Szwajcarii Lwóweckiej. Miejsce występowania rzadkiej roślinności, m.in. paproć – włosień delikatny.

Panieńskie Skały,a                            Panieńskie Skały,cPanieńskie Skały,b

Szpitalna Góra – punkt widokowy na panoramę miasta od strony południowej, możliwość dotarcia z Panieńskich Skał lub od strony miasta; na szlaku Lwóweckich Form Skalnych.

Szpitalna Góra,a                          DSC_0329

Popelberg – punkt widokowy na panoramę miasta od strony północnej i strony południowej, widok rz. Bóbr przepływającej przez żwirownię,  nieuporządkowany, nieoznakowany, brak szlaku turystycznego.  Część otuliny: Park Krajobrazowy Doliny Bobru. Wspaniały widok na miasto od strony zachodniej.

Góra Popelberg                 Widok z góry

Skała z Medalionem pomnik przyrody, miejsce nieuporządkowane, szlak turystyczny, słabe oznakowanie, niedostępny punkt widokowy, zdewastowana kładka.

DSC_0557                       07.04.2007 066

07.04.2007 067       DSC_0567

Zabytkowy park w Skale – powierzchnia parku 7,8h, uporządkowany i zadbany, rewaloryzacja całego założenia parkowego, wspaniałe miejsce na uprawianie nordic walking lub spacery. Ruiny pałacu Hohenzollernów, niezwykle rzadkie gatunki roślin i atrakcyjne grupy skałek piaskowcowych,  pomniki przyrody: drzewa egzotyczne – tulipanowiec amerykański, platan klonolistny. Runo parkowe obfituje w takie gatunki roślin jak: konwalia majowa, konwalijka dwulistna, kokoryczka wielokwiatowa i łanowo wiciokrzew pomorski. Przez park przebiega zielony szlak turystyczny z Lwówka Śląskiego do Bolesławca.

DSC_0526                           DSC_0491                        DSC_0529

Huzarski Skok – nieuporządkowany, nieoznakowany, przy drodze DW nr 297, miejsce parkingowe gruntowe. Kompleks skałek piaskowcowych z urwiskiem skalnym o wys. ok. 10 m przy starym dorzeczu Bobru, punkt widokowy.

Huzarski Skok,a                       Huzarski Skok,c

Pola Agatowe w Płóczkach Górnych – nieuporządkowane, nieoznakowane, miejsca niebezpieczne – wyprawy tylko z przewodnikiem. Wspaniały punkt widokowy, przy dobrej widoczności Ostrzyca Proboszczowicka na Pogórzu Zachodniosudeckim, na Pogórzu Kaczawskim oraz Wilcza Góra – pozostałość trzeciorzędowego wulkanu. Występowanie agatów.

DSC_1009                       DSC_0984

ak 026, 36x39                       agaty do wystawy 058

Dolina Agatowa nieoznakowana, parking przy drodze DW nr 364. Występowanie agatów, kapliczka
św. Wawrzyńca, siedlisko orła bielika.

Kapliczka,b                      Agaty przy św,Wawrzyńcu 016

agaty do wystawy 083                 Agaty przy św,Wawrzyńcu 001

Jaskinie w Płóczkach Dolnych – miejsce nieuporządkowane, nieoznakowane, niebezpieczne – wyprawy tylko
z przewodnikiem, przy drodze DW nr 364.  Jedyny znany na Pogórzu Izerskim zespół jaskiń tego typu utworów krasowych. Cztery jaskinie o długości: 11m, 35m, 47m i 60m.  Stanowiska m.in. kruszczyka (gatunek zagrożony/ czerwona lista) – ścisła ochrona. Geocache.

2009 046                       2009 037

Jaskinie                       Jaskinie1

 

Pałac w Płakowicach – oznakowany, informacje w przewodnikach, bardzo dobry dojazd, parking, dostępny
i przyjazny dla turystów, miejsca noclegowe. Własność Chrześcijańskiego Ośrodka „Elim” Kościoła Baptystów, czasami określany jako „mały Wawel” ze względu na krużganki.

Pałac w Płakowicach,a                       DSC_0634

Pałac w Płakowicach,b

Ule figuralne w Dworku – oznakowane, bardzo dobry dojazd, parking, miejsce do grillowania. Częściowo odtworzone repliki uli figuralnych prawdopodobnie największej pasieki tego typu przed II wojną światową.

DSC_0650005 - Kopia

dzisiaj                                                                                                                           dawniej