Lwówecki Nordic Walking

To obcowanie z przyrodą i historią na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru
oraz obszaru „Natura 2000”

Co nam oferuje Akademia Marszu?
logo1

Panieńskie Skały, to urocze skupisko form skalnych o wysokości do 20 m, zbudowane z piaskowców triasowych
i kredowych, porośnięte lasem mieszanym, u podnóża potoku Wilczyca. W jednej ze szczelin skalnych znajdują się
2 znaki walońskie pozostawione przez niegdysiejszych poszukiwaczy minerałów, Walonów. Legenda mówi, że było to także miejsce schronienia dziewcząt lwóweckich przed Husytami, podobną rolę Skałki pełniły podczas wojny 30. letniej, kiedy to panny i mężatki chroniły się tu przed Szwedami i cesarskimi.

Szwajcaria Lwówecka, grupa piaskowcowych form skalnych (250-260 m npm), wznoszących się nad głęboko wciętą doliną Srebrnej, największa poza Górami Stołowymi na terenie całych Sudetów. Ciekawe formy – baszty i mury, ambony i półki skalne, szczeliny i jaskinie szczelinowe oraz malownicze labirynty o wysokości 30-40 m powstały tu w wyniku intensywnych procesów wietrzeniowych piaskowców triasowych (230 mln lat) oraz szarych piaskowców kredowych (100 mln lat). Ze względu na swe wysokie walory przyrodniczo – krajoznawcze oraz geomorfologiczne, przed wojną teren Szwajcarii Lwóweckiej otoczony był ochroną prawną (1927), jako rezerwat przyrody. Dla niegdysiejszych mieszkańców Lwówka Śląskiego było to ulubione miejsce spacerowe, odwiedzane licznie przez wędrowców, z kompleksem gastronomiczno – hotelowym (restauracja „Buchholz” na wzgórzu oraz hotel-restauracja „Löwenberger Schweiz” u podnóża, przy drodze na Mojesz, Jelenią Górę), z platformą widokową usytuowaną
w kierunku na Karkonosze i Pogórze Izerskie (Złoty Widok, Goldene Aussicht), wyposażone w stopnie z poręczami, barierki ochronne, tablice informacyjne etc. etc. Szwajcaria Lwówecka znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Niektóre ze skał oraz miejsc posiadały swoje nazwy własne, np. Rübezahlfelsen, Rübezahlhalle, czy też Nasekönig.

Szkolna Górka, to inaczej północny stok Góry Szpitalnej. Stąd, w pobliżu cokołu po pomniku, tzw. Kamieniu Bismarcka, rozpościera się piękny widok na miasto, wzgórze Wietrznik (291 m npm) w kierunku północnym,
w kierunku zachodnim wzniesienie Twardziela (315 m npm) z Radłówką; u stóp wzniesienia zabudowania Ogólniaka, Nadleśnictwa i Prokuratury. Szpitalna Góra nazwę swą wywodzi od tego, że w średniowieczu pola i łąki, które na nim się znajdowały, stanowiły własność szpitala (przytułku) św. Macieja. Podczas wojny 30. letniej (1618-1648),
3. grudnia 1643 r., z tego wzgórza Austriacy rozpoczęli morderczy ostrzał miasta zajętego przez Szwedów. Bateria
8 dział prowadziła ogień do 8. grudnia wyrządzając w mieście znacznych strat. W roku 1703 na wzgórzu ustawiono pierwszy krzyż, który wykonany został z blachy miedzianej (dzisiejszy jest drewniany), a jego wykonawcą był niejaki Stieff, kotlarz, fundator. Podczas wojen śląskich (1740-1763), szczególnie podczas 7. letniej, wielokrotnie obozowały tu wojska obydwu walczących stron. W roku 1793 krzyż na wzgórzu wymagał już wymiany – 10. sierpnia zastąpił go znacznie większy, drewniany; w uroczystości – festynie udział wzięli katoliccy duchowni, szkoła katolicka z nauczycielami, ojciec misjonarz z tutejszego klasztoru oo. franciszkanów oraz niegdysiejszy proboszcz Gebauer. Magistrat reprezentowali senatorowie – Eichlitz i Oschenffzig, a także starsi cechu powszechnego – Raabe oraz Hertzog. 21. i 22. sierpnia 1813 r. biwakowały tu oddziały gwardii Napoleona, a on sam 21. stąd oceniał sytuację. Wzgórze to wielokrotnie służyło za doskonały punkt obserwacyjny, później widokowy, ulubiony punkt lwówczan na wypady za miasto. Dn. 21. sierpnia 1815 r. odsłonięto tam pamiątkową, owalną, tablicę ze złoconymi literami od strony miasta Zeugen und vernichten, um wieder neu zu schaffen, ist das Werk der Natur (Tworzyć i niszczyć, i od nowa płodzić, jest dziełem natury). Pod koniec działań wojennych w pn.- zach. części wzniesienia powstały liczne okopy sowieckie. Nazwę Szkolnej Górki nadali polscy mieszkańcy miasta od Ogólniaka.

AKADEMIĘ MARSZU Nordic Walking prowadzi Zdzisław Bielawski

Jest instruktorem i sędzią Nordic Walking od kwietnia 2010 i członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking w Złotoryi (pomoc w organizacji imprez, udział w zawodach sportowych).
Prowadzi kursy podstawowe w zakresie Nordic Walking w każdą sobotę oraz spacery we wtorki.
Zaprasza do wspólnych przeżyć z Nordic Walking.

Referencje Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking

Skanowanie 2015-07-09 16-19 (0) (1)