Kalendarium historyczne

Eugeniusz Braniewski
Eugeniusz Braniewski

          Leoriana  zebrane w tym dziale będą sukcesywnie ale losowo uzupełniane o różne ciekawe daty. Kalendarium zostało opracowane przez  regionalistę lwóweckiego Eugeniusza Braniewskiego i wydane drukiem w 2007 roku przez  Agatową Kamieniczkę   Pl. Wolności 22, PHU POL-R i D  R. Zawadzki, Lwówek Śląski. Wydanie I ,
Leoriana  czyli  Kalendarium  Lwówka  Śląskiego  i  jego  okolic,
autor Eugeniusz Braniewski, ISBN-978-83-923902-0-6.

Materiały pochodzą m.in. z zasobów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, Archiwum Państwowego we Wrocławiu i jego oddziału w Jeleniej Górze, również z zebranych tekstów w „ Kronice Lwówka Śląskiego ” (kontynuowane przez Lwóweckie Muzeum w Ratuszu). Wiele informacji w temacie przeszłych już czasów Lwówka Śląskiego autor uzyskał od mieszkańców.

Podstawą opracowań i źródeł były między innymi:

  1. Bergemann, J.G. – Historisch – topographische Beschreibung der Kreisstadt Löwenberg und Umgegend, aus Urkunden, Akten, Chroniken und Handschriften gesammelt, Hirschberg 1824.
  2. Festschrift zur Feier 775 – jährigen Bestehens der Stadt Löwenberg in Schlesien, Hannover, 1984.
  3. Heimatbuch des Kreises Löwenberg in Schlesien, Friedeberg 1922, 1925 (wyd.1 i 2) oraz Bückenburg 1959 (wyd.3).
  4. Heinz T. – Geographisch – statistisch – geschichtliche Übersicht des Löwenbergschen Kreises in Schlesien, Löwenberg, 1825.
  5. Kleber P., Enen J. – Regesten zur Geschichte der Stadt Löwenberg in Schlesien. Jahresbericht über das Realgymnasium (42), Löwenberg 1912, 1913.
  6. Löwenberger Heimatkalender – Friedeberg, 1927, 28, 29, 30.
  7. Sutorius B.G., Die Geschichte von Löwenberg. Band 1, 2. Bunzlau, Jauer, 1784-87.
  8. Zlat M., Lwówek Śląski, Wrocław, 1961.
  9. Lwóweckie czasopisma i gazety codzienne – ze zbiorów Biblioteki U.Wr. i własnych.

Wydarzenia


1018 – jak podaje w swej historii miasta lwówecki historyk Johann Gotlieb Bergemann, król Bolesław Chrobry polecił przy tutejszej osadzie wznieść warownię, tj. zamek – otoczony wałem ziemnym z palisadą.

1158 – wg Bergemanna (za Sutoriusem) w tym roku ks. Bolesław IV Kędzierzawy założył umocnienia drewniano-ziemne, tj. częstokół na wale ziemnym.

1209 – po raz pierwszy wymieniona została nazwa Radłówki – Lange Vorwerk.

1217 – książe Śląska, Henryk I Brodaty, nadaje Lwówkowi prawa miejskie na wzór miasta Magdeburga (prawo saksońskie). Zapis w tzw. „Czerwonej Księdze”

1217 – w dokumencie lokacyjnym miasta wymienione są też wioski naszej gminy: Bielanka,… Chmielno,… Dworek,… Mojesz,… Płóczki Dolne,… Zbylutów…

1301- poszerzone zostały mury miejskie, w wyniku czego klasztor franciszkański znalazł się wewnątrz miasta.

1347 – po raz pierwszy w dokumentach wymieniona została Skała (Holenstein, do r.1945 Hohlstein, do 1947r. Samotna Skała).

1364 – z imienia i nazwiska wymieniono po raz pierwszy lwóweckiego złotnika – był nim Zacharias Klemm.

1399 – wezbrane wody Bobru uszkodziły kilka budynków oraz młyn.

1461 – Kacper Branzel z Rakowic Wielkich zamordował cyrulika Hosemanna z Radłówki.

1484 (11.II.) – Legnica i Świdnica. Starosta księstwa Georg v. Stein sprzedał miastu majątek i wieś Chmielno.

1514 – we Lwówku odbyły się wielkie zawody strzeleckie Bractw Kurkowych, na które przybyli przedstawiciele wielu śląskich miast oraz szlachty. Pierwsze miejsce w nich zajął i wygrał 2 woły Kacper Gleisberg z Gryfowa Śląskiego.

1614 (3.I.) – za zabójstwo szewca lwówecki kat ściął grabarza.

1922 – na koniec roku we Lwówku było ok. 6300 mieszkańców .

1945 (.V.) – pierwszym polskim starostą Lwówka Śląskiego został Zygmunt Mościcki.

1945 (29.V.) – pierwszym kierownikiem referatu oświaty i szkolnictwa (inspektorem) wymieniony został Bolesław Błaszczyński.

1963 (30.XI.) – zakończył się pierwszy etap oświetlenia lwóweckich ulic lampami elektrycznymi w mieście, koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 4,5 mln ówczesnych złotych.

1972 (14.IV.) – w powietrze wysadzony został wybudowany w 1747 r. kościół ewangelicki.

1976 (1.I) – we Lwówku powołano do życia Komisariat Milicji Obywatelskiej, który przetrwał do końca 1985r.

2000 (1.I.) – do obrębu Lwówka Śląskiego przyłączono obszar wsi Płakowice.

2001 (1.VI.) – Samorządowa Placówka Historyczna LOK podporządkowana została M.-Gm. Bibliotece Publicznej.

2006 (16-17.IX) – z udziałem ok. 600 uczestników odbyły się obchody 60 lecia Liceum Ogólnokształcącego (obecnie ZSOiZ).

2007 (5.IV.) – po wstrzymaniu produkcji (warzenia) piwa Browar Śląski 1209 sprzedał ostatnie partie piwa „Książęcego”.