O nas

Lwóweckie Towarzystwo Regionalne (LTR)

herb_0
– zostało założone w 2006 r. z inicjatywy Roberta Primke i Macieja Szczerepy. Spotkanie założycielskie odbyło się 10 kwietnia 2006 r., uczestniczyło w nim 18 osób. Wybrano wtedy, m.in. Komitet Założycielski w składzie: Krystyna Wądołowska, Wojciech Szczerepa, Robert Primke, Maciej Szczerepa. Omówiono także i jednogłośnie zatwierdzono statut LTR. Ustalono, że głównym celem stowarzyszenia będzie wzbogacanie możliwości edukacji dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty, wychowania, edukacji regionalnej i kultury. Następnie podjęto kroki związane z rejestracją Lwóweckiego Towarzystwa Regionalnego. 24 maja 2006r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał Lwóweckie Towarzystwo Regionalne do Krajowego Rejestru Sądowego. W kolejnych latach ludzie związani z LTR angażowali się w wiele przedsięwzięć edukacyjnych i regionalnych. W związku ze wzrastającym zainteresowaniem wielu osób działalnością statutową LTR, wiosną 2015 r. odbył się walny zjazd, który wyłonił Zarząd w składzie: Robert Zawadzki, Elżbieta Zienowicz, Szymon Ziółkowski i Komisję Rewizyjną  w składzie: Agnieszka Stęplewska, Tadeusz Wardyn.
01-go  lipica 2015 r. nasze towarzystwo liczy ło 26-ciu członków.
Od maja 2015 roku towarzystwo posiada własną odznakę i legitymację członkowską, zaprojektowaną przez Roberta Zawadzkiego, wykonanie projektu Aleksandra Potyszka TOP Biuro Tadeusz Wardyn.
pins - Kopia
Herb miasta z 1501 roku nadany Lwówkowi przez króla Władysława Jagiellończyka i zatwierdzony przez cesarza Maksymiliana I, w górnej części data założenia Lwóweckiego Towarzystwa Regionalnego 2006 rok,  odznaka typu pins, wymiary 24 x 19 mm.
poprawiona legitymacja_LTR_str_1 - Kopia
Legitymacja członka Lwóweckiego Towarzystwa Regionalnego, tło-panorama Lwówka Śląskiego z XIX-wiecznej litografii, herb miasta Lwówka Śląskiego oraz herb Dolnego Śląska.