Działania LTR-uHistoriaKultura

Wędrówka dioramy Boberhaus Dom nad Bobrem

Wędrówka dioramy Boberhaus  Dom nad Bobrem

Diorama „powędrowała” do stolicy Dolnego Śląska. Obecnie dzieło pana Rainera Dierchena znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej i można je podziwiać do końca listopada br. Ekspozycji towarzyszy mała wystawa dokumentów związanych z Domem nad Bobrem przygotowana przez Pana Arkadiusza Cencorę.

W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyli m.in. Kustosz dr Monika Górska – Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów Ogólnych, Pan Thomas Guddat – Dyrektor Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonii we Wrocławiu, prof. zw. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz – Dyrektor CSNE Kierownik Katedry Historii Najnowszej, mgr Arkadiusz Cencora – Redaktor zasobów cyfrowych (zbiory: Gabinet Śląsko-Łużycki), Państwo Inga i Werner Guderowie – członkowie SPV Heidenau  , dr Rainhard Amlacher –  wspierający projekt, mgr Elżbieta Suchcicka – architekt i malarka,  Prezes LTR Robert Zawadzki wraz z małżonką panią Dorotą Zawadzką, Pani Anita Pysz Wiceprezes naszego stowarzyszenia.

              

Miejsce, w którym aktualnie prezentowana jest diorama „Boberhaus” jest związane tematycznie z naszym przedsięwzięciem. Od  1900 roku architekt Hans Poelzig był wykładowcą , a w latach 1903-1916 dyrektorem  Państwowej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu  . W latach 1927 – 1929 na Uniwersytecie Wrocławskim studiował prawo szanowany socjolog Helmuth James Graf von Moltke, założyciel „Kręgu z Krzyżowej”.

Członkowie Stowarzyszenia Städtepartnerschaftsverein Heidenau e.V. swoje wrażenia dot. działań, jakie podejmuje LTR w ramach realizacji projektu oraz zadowolenie ze współpracy polsko-niemieckiej okazali publikując artykuł w lokalnej prasie „Heidenauer Journal”, Amtsblatt und Stadtzeitung der Stadt Heidenau, 8. Oktober 2021.

Specjalne podziękowania za współpracę i zorganizowanie ekspozycji w BUWr
dla Pani mgr Moniki Jóźwiak Zastępcy Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Właścicielem obiektów oraz zdjęć jest Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.

Boberhaus Dom nad Bobrem

Opisy skanów:

  1. 011. Obraz Hansa Baluschka „Kohlenfuhren” z winiety pisemka informacyjnego: Boberhaus in Schlesien. Kurze Nachrichten aus der Volksgruppe,Oktober/November/Dezember 1932 sygn. GSL P 27604 II 
  2. strona tytułowa pierwszego nru ww. pisemka, sygn. j.w. 

003 i 004 – karta pocztowa od Boberhaus z informacją dla Biblioteki, że numer pisma (egzemplarz obowiązkowy), o który biblioteka monituje nie wyszedł oraz pismo z kierownictwa Gau Schlesien NSDAP, sygn. j.w.  

  1. 006. 007. 008. 009. 012. strony z broszury: Boberhaus Schulheim der Schlesischen Jungmannschaft e. V. Löwenberg Schlesien, sygn. GSL 58297 II 

6. Boberhaus in Schlesien. Kurze Nachrichten aus der Volksgruppe. Die Volksgruppe. Beiträge zum schlesichen Volkbildungswerk, Weisswasser O-L., 1928-1930, Hefte 1-5.  sygn. GSL 30140 III 

Obrazek wyróżniający ze zbiorów BUWr.

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu ul. F. Joliot-Curie 12 , 50-383 Wrocław

    

                   

                   

                             

                         

Niemiecka prasa „Heidenauer Journal”o wystawie w BUWr