Wydawnictwa ciągłe

Pieniądz Lwówka Śląskiego, tekst Robert Primke

pieniądz
Herbowa tajemnica kościoła w Uboczu, tekst Janusz Buca
herbowa tajemnica
Lwówecka wojna babska, tekst Wojciech Szczerepa
wojna babska
Leoriana, tekst Eugeniusz Braniewski
N.R
Kopalnie uranu w powiecie?,tekst Robert Primke, Maciej Szczerepa
kopalnie uranu
Skarb z Karłowca, tekst Maciej Szczerepa
skarb z karłowca
Leoriana, tekst Eugeniusz Braniewski
leorianam georg schulze       reusner jr

Gospodarka celna Lwówka Śląskiego w świetle dokumentów cz.I, Eugeniusz Braniewski

zmniejszone
Gospodarka celna Lwówka Śląskiego cz I

pfennig 1

Gospodarka celna Lwówka Śląskiego cz II

Kurier Lwówecki, nr 1, Listopad 2015r

KL Listopad 2015 okładka