Biblioteka

W naszej bibliotece znajdziesz informacje związane z publikacjami regionalnymi.

Wydawnictwa ciągłe –  publikacje, które ukazały się w postaci drukowanej lub innej, ukazujące się w kolejnych po sobie częściach, zwykle numerowane lub chronologicznie zamieszczane, o dowolnej częstotliwości i nieprzewidzianym zakończeniu. Wydawnictwami ciągłymi mogą być periodyki, czasopisma, gazety, roczniki itp.

PRZYKŁAD: Czasopisma, magazyny, czasopisma elektroniczne, aktualizowane spisy, sprawozdania roczne, gazety, serie wydawnicze, jak również te czasopisma, magazyny i biuletyny wydawane w określonym, ograniczonym czasie, które poza tym noszą wszelkie cechy wydawnictw ciągłych (np. biuletyn związany z danym wydarzeniem).

W miarę możliwości będą skanowane z zasobów archiwalnych udostępniane w zakładce Wydawnictwa ciągłe .

Sternik, Słownik terminologiczny z zakresu bibliografii i katalogowania
http://sternik.bn.org.pl/