Rachunek, NIP.

Wpłaty : DAROWIZNA  NA  CELE  STATUTOWE

LWÓWECKIE  TOWARZYSTWO  REGIONALNE

UL.  JANA PAWŁA II  NR 35 ,  59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI

 Bank: BNP PARIBAS Bank Polska S.A.

 Nr rachunku:   92 1750 0012 0000 0000 3722 2682

 

  

Numer identyfikacji podatkowej  (NIP)  616-155-93-36