Wydarzenia

UWAGA NIEWYBUCHY !!!

UWAGA NIEWYBUCHY !!!

Trwają wakacje i w związku z tym Bolesławiecki Patrol Rozminowania przypomina o postępowaniu po znalezieniu niewybuchów i niewypałów.

Przypominamy, aby takich przedmiotów nie dotykać i powiadomić odpowiednie służby.

2016.06 Amunicja strzelecka radziecka Pstrąże (2)
Amunicja strzelecka radziecka Pstrąże.
2016.06 Pocisk artyleryjski znaleziony na pniu drzewa%09-Jastrzębnik pow. Złotoryja
Pocisk artyleryjski znaleziony na pniu drzewa-Jastrzębnik pow. Złotoryja

Pamiętaj zgłoś znaleziony niewybuch możesz uratować komuś życie.

PROCEDURY DZIAŁANIA PATROLI ROZMINOWANIA:

W Siłach Zbrojnych RP obowiązują następujące procedury działania patroli rozminowania:

 • znalazca niewybuchu lub niewypału zgłasza uprawnionym do przyjęcia zgłoszenia organom:
 • administracji państwowej lub samorządowej;
 • Policji;
 • Państwowej Straży Pożarnej;
 • Straży Granicznej;
 • Siłom Zbrojnym RP;
 • Lasom Państwowym;
 • Straży Miejskiej (Gminnej) ;
 • Telefon alarmowy nr 112.
2016.06 Amunicja strzelecka radziecka Pstrąże
2016.06 Amunicja strzelecka radziecka Pstrąże
2016.06. Swiętoszów amunicja niemiecka znaleziona w czasie%09prac leśnych
Świętoszów, amunicja niemiecka znaleziona w czasie prac leśnych.

fakt wykrycia, miejsce i termin wykrycia oraz informację o osobie, która wykryła (natrafiła na) i może wskazać miejsce znajdowania się przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych;

 • uprawnione organy przekazują zgłoszenie oficerowi dyżurnemu jednostki wojskowej, w której znajduje się właściwy terytorialnie patrol rozminowania (dane teleadresowe patroli rozminowania -http://www.sgwp.wp.mil.pl/plik/file/tabela.pdf);
 • po otrzymaniu zgłoszenia oficer dyżurny JW ewidencjonuje je i o powyższym fakcie powiadamia dowódcę patrolu rozminowania, który realizuje zgłoszenie bezzwłocznie, zgodnie z przyjętym priorytetem (w trybie pilnym lub zwykłym).

 

Patrol Rozminowania z 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca apeluje o rozwagę z powodu dużej ilości zgłoszeń o wykryciu niewybuchów w ostatnim czasie.

Pomimo upływu od II. Wojny Światowej ponad 60 lat, wciąż dochodzi do wypadków i tragedii z użyciem wybuchowych pozostałości wojennych, w których ludzie tracą życie lub zdrowie.
Niewybuchy, niewypały i przedmioty niebezpieczne nadal stanowią poważne zagrożenie w Polsce i nieumiejętne obchodzenie się z nimi może spowodować wybuch.

2016.06. Pocisk artyleryjski kalibru 45mm
Pocisk artyleryjski kalibru 45mm.
2016.07.08 Swiętoszów amunicja niemiecka znaleziona w%09czasie prac leśnych
2016.07.08 Świętoszów, amunicja niemiecka znaleziona w czasie prac leśnych.

(Rejonem odpowiedzialności, w którym Patrol Rozminowania z Bolesławca realizuje zgłoszenia o wykryciu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych jest osiem powiatów województwa dolnośląskiego – bolesławiecki, zgorzelecki, lwówecki, złotoryjski, lubański, kamiennogórski, jeleniogórski i powiat grodzki miasto Jelenia Góra).

2016.07.08 Krępnica amunicja plot. w magazynkach do%09działka plot. Flak (2)
2016.07.08 Krępnica, amunicja plot. w magazynkach do działka plot. Flak (2)

Oto statystyki działania Bolesławieckiego Patrolu Rozminowania
za pierwsze półrocze 2016 roku:

– Ilość wyjazdów do akcji usuwania niewybuchów i niewypałów – 96.

Wykryto i zlikwidowano:

–  bomb lotniczych – 5
–  min – 30
–  granatów moździerzowych – 78
–  pocisków artyleryjskich – 103
–  pocisków rakietowych – 1
–  pocisków do granatnika – 21
–  granatów ręcznych – 40
–  zapalników – 1729
–  amunicji strzeleckiej – 2840

–  materiałów wybuchowych (wojennych) – 1 kg.
–  innych (np. silniki rakietowe, czerepy itp.) – 581.

RAZEM:  5428 szt.

Patrol Rozminowania
z 23 PUŁKU ARTYLERII z Bolesławca.

2016.07.08 Krępnica 80szt. amunicji przeciwlotniczej w%09magazynkach do działka plot. Flak STOP-zadzwoń