Ciekawostki

Niemiecki pociąg pancerny

Niemiecki pociąg pancerny w rejonie Lubania w 1945 roku

Działania niemieckich pociągów pancernych w ostatnich miesiącach drugiej wojny światowej na obszarze pomiędzy Bobrem a Nysą Łużycką są stosunkowo słabo znane.  Nieliczne informacje na ten temat związane są głównie z rejonem Lubania, gdzie zwłaszcza w drugiej połowie lutego i na początku marca 1945 roku toczyły się zacięte walki.

dla roberta
Radziecka mapa, zaznaczona trasa przejazdu pociągu pancernego.

Niemiecki pociąg pancerny.

Pierwszą wzmiankę o niemieckim pociągu pancernym walczącym w Lubaniu odnajdujemy we wspomnieniach radzieckiego pancerniaka, pułkownika Zachara Slusarenki, który był dowódcą 56 Brygady Pancernej Gwardii. Podczas walk o Lubań w lutym 1945 roku to między innymi jego czołgi miały stoczyć bój z pociągiem pancernym.

Im Osten, Panzerzug mit Geschütz und Vierlingsflak
Niemiecki pociąg pancerny. foto: Zwirner, 1942r. Bundesarchiv.

Kolejne informacje o niemieckim pociągu pancernym w rejonie Lubania pochodzą już z drugiej połowy marca 1945 roku. W dniu 18 marca 1945 roku o godzinie 10.30 linią kolejową z Lubania w okolice Radogoszczy (odcinek na mapie zaznaczono niebieskim kolorem)  nadjechał niemiecki pociąg pancerny. Oddał on dziesięć wystrzałów w kierunku pozycji radzieckiego 936 Pułku Strzeleckiego, po czym odjechał w kierunku Lubania. Sytuacja powtórzyła się dzień później. W dniu 19 marca 1945 roku ok. godz. 16.50 pociąg pancerny  ponownie pojawiły się w rejonie Radogoszczy. Po oddaniu bliżej nieokreślonej liczby salw w kierunku stanowisk 936 Pułku Strzeleckiego wycofał się w kierunku Lubania.

Oprac. Maciej Szczerepa

Foto niemieckiego pociągu pancernego: https://de.wikipedia.org/wiki/
Foto obrazek wyrózniający; Robert Zawadzki, przeprawa kolejowa przez strumień w Radogoszczy