Ciekawostki

Do Komendy Powiatowej we Lwówku Śląskim

Stefek Sz.kapral – Melduje

Do Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej
we Lwówku Śląskim

M E L D U N E K

Posterunek Milicji Obywatelskiej w Lubomierzu zawiadamia, że w
dniu 12-VII-1948 został znaleziony koń w miejscowości Pasiecznik
Opis konia: Koń wałach, lat około 6 – c, maści siwej, nogi ciemno siwe,
wysokość 1.35 cm, grzywa ciemno siwa, znaków szczególnych nie posiada
Koń w/w został oddany do przechow  przetrzymania dla Pan.Majątku
w Zalesiu za zobowiązaniem. Proszę o wydanie decyzji.

Komendant Posterunku M.O.
/-/ Stefek Sz. kapr.

Milicja
Oryginalny Meldunek. maszynopis z 1948 r.

Zbiory: Maciej Szczerepa
Foto: Robert Zawadzki