CiekawostkiPrasa

„Głos Lwówecki” w latach 1954-1955

O Gryfowie Śląskim i Uboczu

W latach 50 – tych ubiegłego wieku na terenie powiatu lwóweckiego ukazywał się „Głos Lwówecki”. Był to organ prasowy Powiatowego Komitetu Frontu Narodowego.

Realizuje zobowiązania załoga Fabryki Nawozów „Ubocz”

Załoga Fabryki Nawozów Fosforowych „Ubocz” w Uboczu z zapałem pracuje nad wykonaniem podjętych zobowiązań dla uczczenia wyborów do rad narodowych. Na masówce dnia 6.XI.54 r. załoga podjęła wiele cennych zobowiązań. Oddział superfosfatu zobowiązał się wykonać plan roczny produkcji superfosfatu do dnia 18.XII.54 r. Dzięki zastosowaniu w swojej pracy metod Korabielnikowej plan ten został wykonany na 31 dni przed terminem tj. 17.XI. 54 r. Do końca roku bieżącego oddział superfosfatu wykona jeszcze ponad planową produkcję 6500 ton wartości 2.375.000 zł. Oddział kwasu siarkowego zobowiązał się obniżyć zużycie kwasu azotawego w stosunku do wyprodukowania  1 tony kwasu siarkowego o 35%. Zobowiązanie to również wykonano z nadwyżką, obniżając zużycie kwasu o 40%. Oddział transportu zobowiązał się zwiększyć wydajność pracy w stosunku do ubiegłych miesięcy br. o 10%. Dział księgowości zobowiązał się sporządzić bilans roczny o 10 dni przed terminem tj. 25.I.55 r.

W realizacji zobowiązań wyróżnili się: Michał Szewczuk, Krystyna Tołstow, ZMP – wiec Benedykt Dam, Franciszek Kozerowicz i inne. Dużą świadomością wykazała się załoga superfosfatu, która napiętnowała i wyrzuciła ze swych szeregów bumelantów, którzy przeszkadzali w wykonywaniu planów – takich jak małżeństwo Kunkiewiczowie i Ryszard Kozioł.

31 grudnia 1954 r., nr7, s.4

Czy w Gryfowie będzie bar mleczny?

W Gryfowie Śląskim od wielu lat mówi się o barze mlecznym, o konieczności jego uruchomienia. Mówi się o tym na różnego rodzaju posiedzeniach i zebraniach, ale do realizacji tego tak słusznego postulatu mieszkańców Gryfowa, jakoś się nie przystępuje.

Więcej mleka, mniej napojów alkoholowych – żądają Gryfowianie. Jakoś na różnego rodzaju bary, gospody, w których sprzedaje się napoje alkoholowe nie trzeba było wcale czekać. Widocznie te czynniki, od których zależne jest otwarcie w naszym tak uprzemysłowionym mieście baru mlecznego, nie lubią ani mleka, ani też potraw mlecznych. Wprawdzie to jest rzecz ich gustu, ale mimo to nie powinni zapominać, że amatorów na mleczne posiłki jest w Gryfowie wielu.

20 maja  – 5 czerwca 1955 r., nr11, s.4

Żądają zwolnienia bezprawnie aresztowanych przez władze zachodnioniemieckie

Członkowie koła ZMP przy Fabryce Nawozów Fosforowych w Uboczu zebrali się 16 czerwca br. na masówce, w czasie której po odczytaniu artykułu o uwięzieniu dwóch działaczy młodzieżowych – Agenforta i Seifferta oraz opublikowanego w prasie oświadczenia żon obu uwiezionych, po krótkiej dyskusji jednomyślnie uchwalili następującą rezolucję: „My, młodzież polska, zatrudniona w Państwowej Fabryce Nawozów Fosforowych „Ubocz” protestujemy przeciw bezprawnemu uwięzieniu przez rząd Adenauera dwóch wybitnych działaczy Wolnej Młodzieży Niemieckiej – Agenforta i Seifferta. Jesteśmy głęboko oburzeni tym bezprzykładnym aktem samowoli policyjnej i terrorystycznych metod walki, z pokojowym ruchem młodzieży Niemieckiej Republiki Federalnej. I dlatego łączymy się z postępową młodzieżą  całego świata domagając się natychmiastowego uwolnienia uwięzionych jeszcze przed rozpoczęciem V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów.

Młodzież Fabryki Nawozów Fosforowych „Ubocz”

16 czerwca  – 5 lipca 1955 r., nr13, s.2

Opracował: Maciej Szczerepa

Materiał: „Głos Lwówecki”