Działania LTR-uHistoria

Skarby powiatu lwóweckiego

Skarby powiatu lwóweckiego

Ponad 5 tysięcy eksponatów byłych mieszkańców naszego regionu, którzy zamieszkiwali te tereny przed II wojną światową już wkrótce może trafić na stałą ekspozycję do Powiatu Lwóweckiego.

 

 

Dawid Kobiałka Przewodniczący Rady Gminy Lwówek Śląski poinformował w dniu wczorajszym w mediach społecznościowych o trwających negocjacjach ze stroną niemiecką dotyczącą udostępniania naszym mieszkańcom wielkiej kolekcji.

Mam PRZEŁOMOWĄ informację dla zainteresowanych historią regionu i turystyką. Jesteśmy w trakcie bardzo zaawansowanych negocjacji z naszymi Partnerami z Niemiec, żeby przejąć (wypożyczyć) na czas nieokreślony ok. 5000 eksponatów muzealnych związanych z naszym regionem. Byłaby to największa tego typu inicjatywa w lwóweckiej historii.” – pisze Dawid Kobiałka, który zaznacza, iż prace związane z zawarciem porozumienia jeszcze trwają, ale obie strony są zgodne, iż te pamiątki historyczne powinny się znaleźć na naszych ziemiach.

Niemcy wyjeżdżając stąd po wojnie, opuszczając swoje domy zabierali swoje rzeczy, które następnie zebrali i stworzyli z nich wystawę dotyczącą mieszkańców regionu “Lowenberg”. Te zostały umieszczone w lokalny muzeum powiatu lwóweckiego tzw. Heimatstube pod Hannoverem.

Pan Robert Zawadzki, Prezes Lwóweckie Towarzystwo Regionalne już 10 lat temu zaczął zabiegać o powrót tych rzeczy do Polski. Teraz do współpracy przy tym projekcie zaprosił m.in. Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski.

Podszedłem do zadania bardzo poważnie (jak do projektów, którymi zajmuję się zawodowo) i na szczęście naszym Kolegom z Niemiec bardzo spodobało się rozpisywanie szczegółowego planu działań z konkretnymi datami zobowiązań każdej ze stron. Potrzebowaliśmy też muzeum, które zgodzi się w szybkim tempie wystawić część eksponatów, ponieważ na tym zależało Partnerom z Niemiec, w czym od razu zgodziła się pomóc Gmina Lubomierz.” – wspomina Dawid Kobiałka, który podkreśla, iż zamiarem osób pracujących przy tym projekcie jest sprawienie żeby eksponaty dotyczące stricte gminy Lwówek Śląski trafiły na wystawy do Lwówka Śląskiego.

              

Formalnie Niemcy nie mogą przekazywać eksponatów do innych krajów, więc tutaj przyszło z ogromną pomocą Muzeum Śląskie w Görlitz, które stanie się formalnym właścicielem eksponatów i użyczy je do wystaw i magazynowania powiatowi lwóweckiemu. Starosta Lwówecki (jako reprezentujący nasz region) będzie użyczać dalej do zainteresowanych muzeów eksponaty dotyczące danej okolicy.

Radny nie kryje, iż do sukcesu jeszcze daleka droga, ale jego zdaniem dzięki osobom, które włączyły się niedawno temu w ten projekt prace, przekazanie eksponatów coraz bardziej się przybliża.

   

Bardzo chciałbym podziękować naszym sąsiadom zza zachodniej granicy, że podjęli taką decyzję, że eksponaty wrócą na ziemię, z której pochodzą (Pan Henning Weatjen i Pan Eckhard Scholz). Są to ludzie bardzo otwarci i wyrozumiali – tak powinna przebiegać współpraca niemiecko-polska!

Dziękuję wszystkim, którzy dołączali w różnym okresie i od razu wykazali się chęcią pomocy.

  • Głównym inicjatorom, czyli Lwóweckiemu Towarzystwu Regionalnemu (Panu Prezesowi Robertowi Zawadzkiemu).
  • Muzeum Śląskiemu za ogromne wsparcie – Pani Dyrektor Agnieszce Gąsior oraz Panu Wicedyrektorowi
  • Władzom Powiatu Lwóweckiego – Pani Przewodniczącej Małgorzacie Szczepańskiej oraz Panu Staroście Danielowi Koko.
  • Władzom MiG Lubomierz – Panu Przewodniczącemu Michałowi Paterowi, Panu Burmistrzowi Markowi Chrabąszcz, Panu Wiceburmistrzowi Adamowi Skrzydłowskiemu oraz Panu Radnemu Aronowi Boguszowi, który reprezentował również Stowarzyszenie Klasztor)
  • Pani Anicie Pysz
  • … i każdemu, który trzyma za nas kciuki i pyta o aktualizacje dotyczące sprawy. Trzymamy rękę na pulsie!” – dziękuje za pomoc i zaangażowanie Dawid Kobiałka.
  •  

https://www.facebook.com/dawidkobialkaLP/videos/962486391864998

Jeśli nasz region, nie tylko Lwówek Śląski, ale także pozostałe miejscowości powiatu lwóweckiego mają przyciągać turystów, to muszą mieć im co zaoferować. Nie tylko możliwość zobaczenia zabytków z zewnątrz, ale także pokazania czegoś więcej. Jednym z takich pozytywnych, perspektywicznych kierunków działania z pewnością byłoby pozyskanie eksponatów, które moglibyśmy udostępniać zwiedzającym.

Warto tu spojrzeć na działalność Muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu, które po modernizacji każdego dnia przyjmuje gości nie tylko z Polski ale także z zagranicy, osoby chętne przyjechać i zapłacić żeby móc na chwilę przenieść się do minionej epoki.

Nie pozostaje nic, jak tylko trzymać kciuki za powodzenie tych prac i za znalezienia miejsca, które stanie się nowym domem dla tak obszernej kolekcji – 5 tysięcy eksponatów!

     

Czytaj też bieżące informacje na fb Dawid Kobiałka, Przewodniczący Rady i lwowecki.info