Działania LTR-u

Społeczna kontrola samorządów

 

Społeczna kontrola samorządów – bezpośrednia władza w Twoich rękach

 

Z początkiem kwietnia ruszyła III edycja Szkoły Liderów Strażniczych w ramach projektu Administracja pod kontrolą.


Za realizację inicjatywy odpowiada Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji. Program został przygotowany, aby zapoznać obywateli demokratycznego państwa z działalnością strażniczą, przedstawić możliwości monitorowania zjawisk ksenofobicznych i antypolskich oraz zmotywować do przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

Do grona 41 uczestników, wybranych z całej Polski, zakwalifikował się członek Lwóweckiego Towarzystwa Regionalnego. Pani Dominika Zawadzka będzie reprezentowała stowarzyszenie przez najbliższe pół roku na weekendowych spotkaniach w Warszawie.

W trakcie ciekawych wykładów, prelekcji i warsztatów będzie mogła ćwiczyć swoje umiejętności miękkie i zdobywać wiedzę z zakresu m.in. nadzorowania wybranych obszarów życia publicznego. Organizator przewiduje także omówić tematy związane z prawem administracyjnym i karnym, kontrolą władzy publicznej i praktycznymi aspektami samorządu terytorialnego.

Uczestnictwo w projekcie to również szansa na budowanie przyjaznych relacji z osobami z różnych regionów kraju, działających w organizacjach społecznych czy pozarządowych.

Warto nadmienić, że do przesłania aplikacji przyczynił się Prezes LTR – p. Robert Zawadzki, któremu składamy serdeczne podziękowania za zaangażowanie w promocję powiatu lwóweckiego i jego okolic oraz wsparcie w rozwoju świadomości obywatelskiej.

Dominice, gratulujemy pozytywnego rozpatrzenia kandydatury i trzymamy kciuki, aby pozyskane w trakcie trwania szkolenia informacje i wymiana doświadczeń pomiędzy aktywistami przełożyły się na dalszą efektywną działalność Lwóweckiego Towarzystwa Regionalnego.

Oprac.LTR

foto.
– Martyna Leśniewska
– materiały WSAA