Działania LTR-uOstrzeżeniaTurystyka

Bezpieczna wiosna

Bezpieczna wiosna

Warunki w okresie pandemii bardzo ograniczyły możliwość wypoczynku i rekreacji .
Jednym z miejsc gdzie chętnie i bez ograniczeń możemy spędzać czas wolny są parki, lasy i pola  – przyroda. 
Pamiętajmy jednak o zachowaniu ostrożności.

Pamiętaj zgłoś znaleziony niewybuch, możesz uratować komuś życie!

PROCEDURY DZIAŁANIA PATROLI ROZMINOWANIA:

W Siłach Zbrojnych RP obowiązują następujące procedury działania patroli rozminowania:

 • znalazca niewybuchu lub niewypału zgłasza uprawnionym do przyjęcia zgłoszenia organom:
 • administracji państwowej lub samorządowej;
 • Policji;
 • Państwowej Straży Pożarnej;
 • Straży Granicznej;
 • Siłom Zbrojnym RP;
 • Lasom Państwowym;
 • Straży Miejskiej (Gminnej) ;
 • Telefon alarmowy nr 112.

Fakt wykrycia, miejsce i termin wykrycia oraz informację o osobie, która wykryła (natrafiła na) i może wskazać miejsce znajdowania się przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych;

 • uprawnione organy przekazują zgłoszenie oficerowi dyżurnemu jednostki wojskowej, w której znajduje się właściwy terytorialnie patrol rozminowania (dane teleadresowe patroli rozminowania -http://www.sgwp.wp.mil.pl/plik/file/tabela.pdf);
 • po otrzymaniu zgłoszenia oficer dyżurny JW ewidencjonuje je i o powyższym fakcie powiadamia dowódcę patrolu rozminowania, który realizuje zgłoszenie bezzwłocznie, zgodnie z przyjętym priorytetem (w trybie pilnym lub zwykłym).

                     

Osła (24.05.), przy budowie hali podczas równania terenu spycharka wykopała niemiecką bombę lotniczą typu SD-10, fot. z lewej.  Zebrzydowa (22.05.), budowa kanalizacji. Pocisk rakietowy M-131 UK kal. 300 mm  do Katiuszy (bez głowicy), fot. z prawej.

Opolno Zdrój (22.05.). Ćwiczebny granat nasadkowy CGN w ogródku.

Patrol Rozminowania z 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca apeluje o rozwagę z powodu dużej ilości zgłoszeń o wykryciu niewybuchów w ostatnim czasie.

Pomimo upływu ponad 70 lat od II Wojny Światowej, wciąż dochodzi do wypadków i tragedii z użyciem wybuchowych pozostałości wojennych, w których ludzie tracą życie lub zdrowie.

Niewybuchy, niewypały i przedmioty niebezpieczne nadal stanowią poważne zagrożenie w Polsce
i nieumiejętne obchodzenie się z nimi może spowodować wybuch.

Akcje Patrolu Saperskiego  https://23pa.wp.mil.pl/pl/articles/6-aktualnosci/2019-07-01x-kolejna-akcja-saperow/

Materiał i foto Patrol Rozminowania z 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca