Działania LTR-uHistoriaKulturaTurystykaWydarzenia

Uroczystość przy Szlaku św. Jakuba – Via Regia

Uroczystość przy Szlaku św. Jakuba – Via Regia

W minioną niedzielę w Radłówce odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika z I wojny światowej oraz tablicy informacyjno-turystycznej. Na uroczystość przybyli Pan Daniel Koko Starosta Lwówecki, Pani Alina Sudoł-Kornalewicz Nadleśniczy Nadleśnictwa Lwówek Śląski , Pan Tadeusz Kumor sołtys Radłówki , przedstawiciel Rady sołeckiej Pan Krzysztof Skorzeńc oraz goście z Niemiec Państwo Inga i Werner Guderowie z Städtepartnerschaftsverein Heidenau e.V., Pani Doris Baumert z Geschichtsverein Kreis Löwenberg (Schlesien) e.V., Mieszkańcy Radłówki oraz liczne grono organizatora wydarzenia Lwóweckiego Towarzystwa Regionalnego.

od lewej: Daniel Koko Starosta Lwówecki, Robert Zawadzki Prezes LTR, Doris Baumert Geschichtsverein Kr. Löwenberg (Schl.) e.V., Anita Pysz Wiceprezes LTR

Pomnik z I wojny światowej

W latach 80-tych ubiegłego wieku pomnik poległych w I wojnie światowej z okresu 1914 -1918 dedykowany 23 mieszkańcom gminy Radłówka (niem. Hartelangenvorverk) został uszkodzony i wrzucony do pobliskiej fosy przy ruinach zamku. Pierwsza decyzja Lwóweckiego Towarzystwa Regionalnego o ratowaniu pomnika zapadła 5 lat temu pod hasłem: „Dziedzictwo Kultury – przywracanie pamięci”. Do podjęcia działań byli potrzebni partnerzy oraz środki finansowe.

                    

Stan kwiecień/maj 2015 r.

Dopiero po 3 latach wstępnych przygotowań (ponieważ to nie jedyne nasze zadanie, które obraliśmy za cel) mogliśmy rozpocząć realizację konkretnych kroków. Jednak zanim do tego doszło należało otrzymać stosowne pozwolenia od właściciela gruntu, uzyskać opinię konserwatora zabytków, skonsultować poszczególne etapy z archeologiem i przygotować się logistycznie. W kwietniu 2018 r. wykonaliśmy pierwsze prace porządkowe.

                   

2018 r.

Następnie trzeba było zbudować podstawę (firma PROGRESS sp.j.) pod pomnik, bowiem poprzednia została kompletnie usunięta. Pojawił się także problem z podniesieniem i postawieniem pomnika na pierwotnym miejscu. Istotną trudnością tej części zadania było znalezienie specjalistycznego sprzętu (BRUK-BUD S.C.) ze względu na ograniczoną nośność mostu, jedynego dojazdu na miejsce robót.

                   

2019 r.

W listopadzie 2019 r monument wykonany z miejscowego piaskowca o wadze 4200 kg ponownie stanął w pierwotnym miejscu. Za zgodą właściciela gruntu wykonaliśmy wygrodzenie terenu z granic działki oraz nasadzenia zieleni. W międzyczasie opracowana i wykonana została tablica informacyjno-turystyczna z opisem pomnika i krótką historią Radłówki oraz zlokalizowanych tu ruin zamku. Po 27 miesiącach nasze główne zadanie zostało ukończone: miejsce pamięci byłym mieszkańcom Radłówki i przystanek turystyczny.

                  

                                              listopad 2019 r.                              1919 r.

Niestety wieś Radłówka do tej pory nie miała żadnej atrakcji lub choćby przystanku turystycznego a przecież jest na Euroregionalnym Szlaku Rowerowym ER-4
(to Szlak Średniowiecznych Miast od Görlitz po Wrocław) oraz Szlaku Pielgrzymkowego św. Jakuba – Via Regia.

                   

Uroczystego odsłonięcia pomnika oraz tablicy dokonali: Pan Starosta, Pani Nadleśniczy, goście z Niemiec oraz właściciel przekazanego gruntu na ten szczytny cel Pan Leopold Wołoszyn. Po krótkich przemówieniach gości przekazaliśmy to miejsce pod opiekę sołtysa i Rady sołeckiej Radłówki. Inicjatywa naszego stowarzyszenia była impulsem i już w tym dniu padły także deklaracje Pana Sołtysa i przedstawiciela Rady sołeckiej o powiększeniu tego miejsca i ustawieniu wiaty z ławeczkami. Promocja takiego miejsca zapewne przyniesie korzyści dla społeczności lokalnej.

                   

Podziękowania dla:

– Pana Leopolda Wołoszyna za udostępnienie prywatnego gruntu na cele publiczne,

– Państwa Ingi i Wernera Guderów z Städtepartnerschaftsverein Heidenau e.V.

– Pani Doris Baumert Geschichtsverein Kreis Löwenberg (Schlesien) e.V. ,

– firmy BRUK-BUD S.C. Jerzy Żoga, Zbigniew Franczyk, Grzegorz Jewtuch z Lwówka Śląskiego,

– firmy PROGRESS spółka jawna Paweł Stęplewski & Łukasz Barcewicz z Lwówka Śląskiego

– oraz osób prywatnych z Niemiec i Polski.

– „Kwiaciarni u Darii ”  Daria Puchalska-Dancewicz z  Lwówka Śląskiego

Dziękujemy członkom naszego stowarzyszenia za ciężką społeczną pracę.

Zarząd LTR

 

    

     

     

     

     

  • materiały z archiwum Lwóweckiego Towarzystwa Regionalnego
  • foto: Anna Drzał, Dorota Zawadzka, Robert Zawadzki