Działania LTR-uHistoria

Projekt Boberhaus i wystawa

Projekt Boberhaus i wystawa.
W dniu 07.06.2018 o godz.16”00 na placu pod Szwajcarią Lwówecką odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej nr 2 do projektu Boberhaus. Przedstawicielami władz miasta byli : pan Lesław Krokosz zastępca burmistrza i pan Marcin Fluder starosta lwówecki. Byli też przedstawiciele Lwóweckiego Towarzystwa Regionalnego, pani Anita Pysz i pan Mariusz Zieliński. Lwóweckie Towarzystwo Regionalne jest głównym wykonawcą projektu Boberhaus i dzięki staraniom jego prezesa pana Roberta Zawadzkiego, realizacja projektu przebiega szybko i sprawnie. Obecni byli również goście z Niemiec ze Stowarzyszenia Miast Partnerskich w Heidenau, którzy są współtwórcami tego projektu : pan Peter Mildner przewodniczący i pan Werner Guder, który jest odpowiedzialny za ten projekt ze strony niemieckiej.
 
          
 
O godz. 17”00 w ratuszu odbyło się otwarcie wystawy prac poświęconych Lwówkowi Śląskiemu, które było poprzedzone prelekcją  pani Doris Baumert,przewodniczącej Towarzystwa Historycznego Powiatu Lwóweckiego.W swojej prelekcji Doris Baumert przedstawiła interesujące i mało znane fakty i wydarzenia z historii Lwówka Śląskiego.
 
          
 
Projekt Boberhaus und Ausstellung
Am 07. 06. 2018 um 16:00 Uhr fand auf dem Platz bei Löwenberger Schweiz eine feierliche Enthüllung eine Gedenktafel Nr. 2 für das BOBERHAUS-Projekt statt. Die Vertreter der Stadtverwaltung waren: Herr Lesław Krokosz, stellvertretender Bürgermeister und Herr Marcin Fluder  von Bezirksamt Löwenberg. Bei der Enthüllung der Gedenktafel waren auch Vertreter der Löwenberger Regionalverein, Frau Anita Pysz und Herr Mariusz Zieliński. Der Löwenberger Regionalverein ist Hauptauftragnehmer des Boberhaus-Projekts und dank der Bemühungen des Vorsitzenden Robert Zawadzki wird das Projekt schnell und effizient umgesetzt. Mit dabei waren auch Gäste aus dem Städtepartnerschaftsverein Heidenau e.V., die mitverantwortlich für dieses Projekt sind: Herr Peter Mildner,Vorsitzender und Herr Werner Guder.
 

          

An 17”00 fand im Rathaus die der Stadt Löwenberg gewidmete Ausstellung statt. Vorangegangen war ein Vortrag von Doris Baumert, Vorsitzende des Geschichtsvereins Kreis Löwenberg (Schlesien) e.V. Doris Baumert präsentierte in ihrem Vortrag interessante und wenig bekannte Fakten über die Ereignisse der Löwenberger Geschichte.

Oprac. Anita Pysz