HistoriaWydarzenia

Pocisk przeciwpancerny

Pocisk przeciwpancerny

W miejscowości Niwnice znaleziono w czasie prac polowych pamiątkę po II Wojnie Światowej, rosyjski pocisk przeciwpancerny  57 mm. Dzisiaj przed południem o znalezisku powiadomiono Straż Miejską oraz Policję. Następnie na miesjce przybył Patrol Rozminowania z 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca, który zabezpieczył teren. Saperzy zastosowali odpowiednie działania zgodnie z procedurami unieszkodliwienia takiego zagrożenia. 

Podziękowania dla Dowódcy Patrolu Rozminowania Nr 23  st.chor. Radosława MAZURA oraz dla jego żołnierzy z patrolu.

                    
 
Przypominamy, aby takich przedmiotów nie dotykać i powiadomić odpowiednie służby.
 
Pocisk przeciwpancerny 57 mm znaleziony w Niwnicach.
 

Pamiętaj zgłoś znaleziony niewybuch możesz uratować komuś życie.

PROCEDURY DZIAŁANIA PATROLI ROZMINOWANIA:

W Siłach Zbrojnych RP obowiązują następujące procedury działania patroli rozminowania:

 • znalazca niewybuchu lub niewypału zgłasza uprawnionym do przyjęcia zgłoszenia organom:
 • administracji państwowej lub samorządowej;
 • Policji;
 • Państwowej Straży Pożarnej;
 • Straży Granicznej;
 • Siłom Zbrojnym RP;
 • Lasom Państwowym;
 • Straży Miejskiej (Gminnej) ;
 • Telefon alarmowy nr 112.

fakt wykrycia, miejsce i termin wykrycia oraz informację o osobie, która wykryła (natrafiła na) i może wskazać miejsce znajdowania się przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych;

 • uprawnione organy przekazują zgłoszenie oficerowi dyżurnemu jednostki wojskowej, w której znajduje się właściwy terytorialnie patrol rozminowania (dane teleadresowe patroli rozminowania -http://www.sgwp.wp.mil.pl/plik/file/tabela.pdf);
 • po otrzymaniu zgłoszenia oficer dyżurny JW ewidencjonuje je i o powyższym fakcie powiadamia dowódcę patrolu rozminowania, który realizuje zgłoszenie bezzwłocznie, zgodnie z przyjętym priorytetem (w trybie pilnym lub zwykłym).

 

Patrol Rozminowania z 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca apeluje o rozwagę z powodu dużej ilości zgłoszeń o wykryciu niewybuchów w ostatnim czasie.

Pomimo upływu od II. Wojny Światowej ponad 60 lat, wciąż dochodzi do wypadków i tragedii z użyciem wybuchowych pozostałości wojennych, w których ludzie tracą życie lub zdrowie.
Niewybuchy, niewypały i przedmioty niebezpieczne nadal stanowią poważne zagrożenie w Polsce i nieumiejętne obchodzenie się z nimi może spowodować wybuch.

Statystyki działania Bolesławieckiego Patrolu Rozminowania za pierwsze półrocze 2016 roku: