Działania LTR-uHistoriaTurystyka

Tablica Odsłonięta / Gedenktafel enthüllt

Tablica Odsłonięta / Gedenktafel enthüllt

W piątek 24 listopada 2017 roku u wylotu ulicy Polnej w Lwówku Śląskim została odsłonięta tablica pamiątkowo-informacyjna poświęcona słynnemu obiektowi budowlanemu i projektowi społecznemu zwanemu Boberhaus. W uroczystości uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Zgromadzonych powitał zastępca burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Lesław Krokosz, który przybliżył historię znanego budynku. Natomiast Werner Guder z Towarzystwa Miast Partnerskich Heidenau przedstawił genezę i dalsze losy realizowanego Projektu Boberhaus oraz gorąco podziękował prezesowi Lwóweckiego Towarzystwa Regionalnego, Robertowi Zawadzkiemu, który odpowiadał za realizację tego zadania. Następnie wszyscy trzej panowie uroczyście przecięli pamiątkową wstęgę. Warto wspomnieć, że to nie koniec tej cennej inicjatywy i w przyszłości mają się pojawić kolejne tablice.

Am Freitag, dem 24. November 2017,wurde in der Polna-Straße in Lwówek Śląski eine Gedenktafel der berühmten ein Gebäudeobjekt und ein soziales Projekt namens ,,Boberhaus” enthüllt.Mehrere Dutzend Menschen nahmen an der Zeremonie teil. Stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde und der Stadt Lwówek Śląski, Lesław Krokosz,begrüßte das Publikum und erzählte die Geschichte eines berühmten Gebäudes. Und Werner Guder von der Städtepertnerschaftsverein Heidenau e.V. stellte die Entstehung und das weitere Geschichte des Projekts Boberhaus vor und dankte herzlich Robert Zawadzki, dem Vorsitzenden des Loewenberger Regionalverein,der für die Aufgabe verantwortlich war. Dann schnitten alle drei Herren feierlich das Gedenkband. Es ist erwähnenswert, dass dies nicht das Ende dieser wertvollen Initiative ist und in Zukunft mehr Gedenktafeln erscheinen wird.

Oprac. i foto LTR

      

   

   

    

więcej w zakładce Projekt Boberhaus
mehr Projekts Boberhaus