Bez kategorii

Niezwykła konferencja Lwóweckiego Towarzystwa Regionalnego

Niezwykła konferencja Lwóweckiego Towarzystwa Regionalnego

W piątek 21 kwietnia br. w Sali Mieszczańskiej lwóweckiego Ratusza odbyła się kolejna konferencja popularnonaukowa zorganizowana przez Lwóweckie Towarzystwo Regionalne z okazji 800 – lecia naszego miasta. Wzięło w niej udział blisko 80 osób, w tym władze samorządowe Lwówka i Lwówka Śląskiego na czele z burmistrzami Mariolą Szczęsną i Piotrem Długoszem, radni obu gmin, regionaliści i mieszkańcy.

                              

Zgromadzona publiczność wysłuchała trzech interesujących  wykładów połączonych z prezentacjami multimedialnymi. Jako pierwszy wystąpił Wojciech Szczerepa, który omówił najciekawsze dokumenty, kroniki, mapy, plany Lwówka Śląskiego znajdujące się w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu – Oddział w Jeleniej Górze.

Najstarsze dokumenty Lwówka Śląskiego ze zbiorów Archiwum Państwowego. Prezentacja- Wojciech Szczerepa.

Następnie, Anna Drzał przybliżyła niezwykłe dzieje Szwenkfeldystów, grupy religijnej działającej niegdyś m.in. na Pogórzu Kaczawskim.

Prezentacja multimedialna Anny Drzał.

Jako trzeci wystąpił burmistrz Lwówka Piotr Długosz, który przedstawił zarys dziejów Lwówka, który od 2003 roku jest miastem partnerskim Lwówka Śląskiego.

Burmistrz Lwówka Piotr Długosz.

Po zakończeniu konferencji odbyła się sesja nadzwyczajna obu rad, a jej efektem było podpisanie deklaracji dalszej współpracy obu miast.

Burmistrzowie miast partnerskich: Pan Piotr Długosz oraz Pani Mariola Szczęsna.

Organizatorem konferencji było Lwóweckie Towarzystwo Regionalne we współpracy z Archiwum Państwowym we Wrocławiu – Oddział w Jeleniej Górze i Lwóweckim Ośrodkiem Kultury.

Oprac. LTR

 

Obrazek wyróżniający – herb mały miasta Lwówek Śląski wg wzoru herbu nadanego przez króla Czech Władysława II Jagiellończyka w dniu 14 lutego 1501 r.
oprac. Robert Zawadzki