Ciekawostki

Głos Lwówecki

„Głos Lwówecki” w latach 1954-1955

W latach 50 – tych ubiegłego wieku na terenie powiatu lwóweckiego ukazywał się „Głos Lwówecki”. Był to organ prasowy Powiatowego Komitetu Frontu Narodowego. Gazeta zajmowała się problemami i bolączkami ówczesnych mieszkańców powiatu. Była też tubą propagandową komunistów, a jej styl i charakter był znamienny dla tamtych czasów. Poniżej zamieszczamy jeden z artykułów autorstwa St. Majki, który ukazał się w „Głosie Lwóweckim” w kwietniu 1955 roku.

Wzywają do współzawodnictwa

Członkowie spółdzielni produkcyjnej „Jedność” w Radomiłowicach  (pow. Lwówek Śląski) po przeanalizowaniu swoich możliwości wykonania prac wiosennych postanowili skrócić czas siewów podstawowych zbóż o 9 dni. Spółdzielcy z „Jedności” wezwali do współzawodnictwa sąsiednią spółdzielnię produkcyjną im. 22 lipca.

Wezwanie nie pozostało bez echa. Spółdzielnia im. 22 lipca skróci czas trwania siewów o 11 dni i z kolei wezwała do współzawodnictwa spółdzielnię produkcyjną w Czernicy.

Sądzimy, że również inne spółdzielnie nie pozostaną w tyle i wezmą udział w rywalizacji o sprawne przeprowadzenie siewów.

Koresp. St. Majka

 

Źródło: „Głos Lwówecki”, 1 – 16 kwietnia 1955 r., nr 7, s.3