Ciekawostki

Śmierć radzieckiego asa pancernego

W dniu 5 marca 1945 roku w walkach w rejonie stacji kolejowej w Gościszowie zginął młodszy lejtnant gwardii Stiepan Zaboriew z 53 Brygady Pancernej Gwardii 6 Korpusu Pancernego Gwardii. Zanim poległ jego czołg T-34-85 miał zniszczyć dwie niemieckie „Pantery”.

Zaboriew Stiepan
Stiepan Zaboriew, dowódca czołgu T-34/85

Pocisk z trzeciej „Pantery” przebił pancerz czołgu Zaboriewa i eksplodował wewnątrz. Zaboriew jest zaliczany do grona radzieckich asów pancernych z czasów drugiej wojny światowej. Jego statystyki nie są jednak jednoznaczne.

Pantera V - Kopia kopia
Pantera V, niemiecki czołg średni, jego celne działo było zdolne przebić każdy pancerz tej klasy czołgów przeciwnika.

Przypisuje mu się zniszczenie od 13 do 17 niemieckich czołgów i dział szturmowych. Pierwotnie pochowano go w Gościszowie.

zaboriew
wyciąg z raportu , informacja: Zaboriew Stiepan Michaiłowicz- zginął w boju 5 marca 1945 roku.
zaboriew 2
Imienny spis 5-ciu poległych w boju z 53 Brygady Pancernej Gwardii 6 Korpusu Pancernego Gwardii.

Kilka dni po jego śmierci dowódca batalionu, w którym służył radziecki as pancerny, major Korobow napisał wniosek o przyznanie Stiepanowi Zaboriewowi pośmiertnie tytułu Bohatera Związku Radzieckiego. Pod wnioskiem podpisali się także dowódcy: 53 Brygady Pancernej Gwardii pułkownik Wasilij Archipow i 6 Korpusu Pancernego Gwardii generał Wasilij Nowikow. Tytuł ten Zaboriew otrzymał na mocy dekretu Prezydium Rady Najwyższej Związku Radzieckiego 27 czerwca 1945 roku. Dzień później informacje o tym zamieściła radziecka gazeta „Prawda”. W ten sposób znalazł się on w gronie 117 żołnierzy i oficerów 6 Korpusu Pancernego Gwardii, którym przyznano ten zaszczytny tytuł.

Oprac. Maciej Szczerepa

 

Ilustracja: https://ru.wikipedia.org/