Działania LTR-u

Konsultacja Społeczna

Lwóweckie Towarzystwo Regionalne

Szanowni Państwo, w dniu 22 kwietnia 2015 r. Lwóweckie Towarzystwo Regionalne zwróciło się do Rady Gminy i Miasta Lwówek Śląski z propozycją aktywnego włączenia społeczności lokalnej w edukację historyczną poprzez uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych i nadanie ich imienia jednemu z miejsc w naszym mieście. W odpowiedzi na nasz wniosek Uchwałą Nr X/105/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 26 czerwca 2015 r. nadano skwerowi, położonemu między ulicami Jana Pawła II a Zwycięzców, nazwę Skweru im. Żołnierzy Wyklętych.

Na tym nie zakończyliśmy naszych działań. Wkrótce planujemy odsłonięcie w tym miejscu  pomnika poświęconego Żołnierzom Wyklętym. Został już przygotowany projekt jego wizualizacji. W chwili obecnej Lwóweckie Towarzystwo Regionalne przy wsparciu władz samorządowych przygotowuje niezbędną dokumentację. Docelowo planujemy, aby uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się 1 marca 2016 r. w Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o sugestie i wyrażenie opinii dotyczących realizacji przedstawionego projektu. Możliwość taką mają Państwo do 15 listopada 2015 r.

Opinie proszę kierować na adres pomnik@vp.pl .

Prezes LTR
Robert Zawadzki

Wizualizacja pomnika

pomnik Żołnierzy Wyklętych zmnejszone
pomnik: fragment muru ceglanego, flaga państwowa i znak Polski Walczącej oraz kaganek

 

tablica pamiątkowa zmniejszone
tablica pamiątkowa