CiekawostkiDziałania LTR-u

Na tropie lwóweckiej szubienicy

Artykuł „Zamieszkałem na Galgenbergu, Górze Szubienicznej” przybliżył rys historyczny naszego miasta i tematykę publicznych miejsc straceń oraz zabytków z nimi związanych. Stuprocentowe potwierdzenie lokalizacji miejsca murowanej szubienicy w Lwówku Śląskim od dawna nastręczało trudności zarówno regionalistom, jak i naukowcom. Zachowało się, co prawda wiele źródeł pisanych związanych z funkcjonowaniem tej budowli, ale nigdy nie ustalano dokładnie miejsca, gdzie była ona umiejscowiona. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy były braki w ikonografii, nie było również dokładnych map. W ostatnim czasie odnaleziono właśnie te brakujące elementy układanki.
To plus wiedzę historyków i regionalistów należało teraz potwierdzić poprzez przeprowadzenie badań terenowych.

          1           2

Sprawdzenie tropów     

Z ich inicjatywą wystąpiło Lwóweckie Towarzystwo Regionalne. Dzięki przychylności Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków błyskawicznie otrzymaliśmy wymagane pozwolenie na poszukiwania. W dniach 23-24 października 2015 r. odbył się sondaż archeologiczny, którego celem było odnalezienie pozostałości po dawnej lwóweckiej szubienicy, którą rozebrano w I połowie XIX wieku, a dokładniej w marcu 1820 r. Sondaż przeprowadzono przy ul. Jana III Sobieskiego. Nadzór archeologiczny nad pracami sprawował lwówecki archeolog Grzegorz Jaworski (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska i Architektoniczna „Attyka”). Konsultantem historycznym był natomiast specjalista z zakresu funkcjonowania dawnego prawa, dr Daniel Wojtucki z Uniwersytetu Wrocławskiego. W pracach aktywnie uczestniczyli członkowie Lwóweckiego Towarzystwa Regionalnego: Ewelina Bunikowska, Czesława Haupt, Grzegorz Bunikowski, Robert Zawadzki, Mariusz Zieliński, Maciej Szczerepa. Catering zapewnił Szymon Ziółkowski –  Kawiarnia Cafe Paris.

                    3                    4

W czasie prac wykonano dwa sondaże w pobliżu cokołu krzyża, który stoi obecnie w centralnym punkcie wzniesienia, gdzie stała szubienica. Pierwszego dnia założono jeden duży wykop, w którym wykonano trzy pogłębienia. Kilka godzin prac dało pozytywne efekty, znaleziono kilkanaście ciekawych artefaktów, między innymi monety z 1761 r. i fałszywą monetę z 1783 r. W drugim dniu prac wykonano kolejny, mniejszy wykop dla potwierdzenia przypuszczeń z pierwszego dnia. Trafiono w nim na duży fragment korzenia po starej lipie sądowej.

          5          6

Czy tak wyglądała w tym miejscu nasza szubienica?

9 - Kopia

Opis z badań archeologicznych i znalezionych przedmiotów przygotuje archeolog Grzegorz Jaworski, a rys historyczny dr Daniel Wojtucki. Wyniki badań poszukiwawczych już wkrótce zaprezentujemy na naszej stronie internetowej.

7
Od lewej: Leszek Różański, Robert Zawadzki,Karolina Pogorzelska,Daniel Wojtucki,Czesława Haupt,Mariusz Zieliński

Dziękuję osobom zaangażowanym w realizację zadania i pracę przy sondażu oraz biorącym udział
w przygotowaniach.

Robert Zawadzki, prezes LTR

Oprac. LTR

Foto: Robert Zawadzki