Ciekawostki

„Głos Lwówecki” w latach 1954-1955

O Gryfowie Śląskim i Uboczu.

W latach 50 – tych ubiegłego wieku na terenie powiatu lwóweckiego ukazywał się „Głos Lwówecki”. Był to organ prasowy Powiatowego Komitetu Frontu Narodowego. Gazeta zajmowała się problemami i bolączkami ówczesnych mieszkańców powiatu. Była też tubą propagandową komunistów, a jej styl i charakter był znamienny dla tamtych czasów. Poniżej zamieszczamy kilka artykułów i notatek dotyczących Gryfowa Śląskiego i Ubocza.

Brak dbałości o warunki pracy robotników

Komórka BHP przy Zakładach Fabryki Fosforów w Uboczu nie żyje zagadnieniem polepszenia warunków pracy na poszczególnych odcinkach. I tak np. brak jest urządzeń wentylacyjnych, pracownicy pracują w gazach bez masek. W magazynie kwasu siarkowego są dziury w podestach, jak również na rampie załadunkowej, które zagrażają wypadkiem szczególnie przy pracy nocnej, gdyż brak jest odpowiedniego oświetlenia.

Gospodarka odzieżą ochronną ma też duże niedociągnięcia i tak palacze kotłowi otrzymali trzewiki gumowe, które im nie przysługują wg taryfikatora.

Źródło: „Głos Lwówecki”, 1 – 16 kwietnia 1955 r., nr7, s.3

Remont kina trwa trochę za długo

                       Na terenie Gryfowa Śląskiego mieszkańcy tego miasteczka posiadają tylko jedną rozrywkę, którą jest kino stałe. W związku z przeprowadzanym remontem  sali kinowej, który  trwa już 9 miesięcy, obecnie wyświetla się filmy w drugim lokalu, gdzie wchodzi się po bardzo ciemnych i krętych schodach wskutek czego kreda ze ścian pozostaje na paltach i ubraniach uczestników seansu. Poważną bolączką jest brak należytych filmów a w szczególności kolejności ich przybycia. Niektóre filmy wyświetla się po raz drugi lub trzeci w roku a wiele z wartościowych filmów wcale nie było  u nas na ekranie. (…).

Źródło: „Głos Lwówecki”, 1 – 16 kwietnia 1955 r., nr7, s.4

Wiosenny start LZS w Uboczu

Członkowie Ludowego Zespołu Sportowego w Uboczu zobowiązali się do uczczenia V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów wybudować samodzielnie boisko do piłki nożnej, wybudować boisko do piłki siatkowej, wybudować skocznie, rzutnie, tor przeszkód, zdobyć 5 odznak SPO II stopnia, 15 odznak I stopnia, 10 odznak BSPO, zdobyć 2 klasy II sportowca, 10 klas III sportowca, podnieść prenumeratę „Przeglądu Sportowego” dla wsi do 30 egzemplarzy, systematycznie dekorować świetlicę zrzeszenia, obrobić 1 ha lnu, a dochód z tej pracy przeznaczyć na zakup dodatkowego sprzętu sportowego.

                       Przykład sportowców Ubocza jest godny naśladowania dla członków zrzeszeń sportowych naszego powiatu.

Źródło: „Głos Lwówecki”, 1 – 7 maja 1955 r., nr9, s.3

Oprac. Maciej Szczerepa