Ciekawostki

Huzarski Skok

Huzarski Skok

Nieopodal Żerkowic, w pobliżu szosy Lwówek Śląski – Bolesławiec, nad starorzeczem Bobru znajduje się urwisko piaskowcowe zwane Huzarskim Skokiem z niewielkimi jaskiniami (Jaskinia Pandurów, Jaskinia Przechodnia, Schronisko I, Schronisko Potrójne) .

DSC_1608 - Kopia fot.R. Zawadzki

Jego nazwa nawiązuje do zdarzenia z sierpnia 1761 r., kiedy to Prusy zmagały się z Austrią w ramach III wojny śląskiej (1756 – 1763). Wtedy to z Bolesławca, w którym stacjonowały wojska pruskie, w kierunku Lwówka Śląskiego wyruszyła na patrol niewielka grupka huzarów. Rekonesans przebiegał bez większych problemów. Sytuacja zmieniła się jednak w okolicach Włodzic Wielkich. W pobliżu tej wsi huzarzy natknęli się na liczniejszy oddział austriackich dragonów. Prusacy, którzy nie chcieli  ryzykować starcia z silniejszym przeciwnikiem rzucili się do ucieczki. Rozpoczął się pościg, który trwał kilka kilometrów, aż do skalnego urwiska nad Bobrem. Jeden z osaczonych huzarów zdecydował się na niebywale brawurowy wyczyn i skoczył z urwiska prosto do rzeki. Dzielny huzar przeżył ten szaleńczy skok, podobnie zresztą jak jego wierzchowiec. Do dziś kwestią dyskusyjną są personalia jeźdźca.
W literaturze niemieckiej sprzed 1945 r. wymienia się Paula Wernera z regimentu Ziethena. Po II wojnie światowej, w literaturze polskiej w roli bohaterskiego huzara najczęściej wymieniano Polaka w służbie króla Prus, Fryderyka II Wielkiego – Wawrzyńca Tucholskiego.

Huzarski skok - źródło Heimatbuch des Kreises Lowenberg in Schlesien...
                                       przewodnik turystyczny,Luftkurort 1913

Huzarski Skok- rycina Heimatbuch Loewenberg i. Schl.                 przewodnik turystyczny,Luftkurort 1913

Wieść o wyczynie śmiałka szybko dotarła do mieszkańców okolicznych wiosek i na trwałe zapisała się w ich świadomości. Na dzielnego wojaka spadły zaszczyty i nagrody. Gościł go między innymi w swoim pałacu w Skale hrabia von Redern, który sprezentował dzielnemu wojakowi srebrny róg i kilim. Bohaterskiego huzara nagrodził także sam władca pruski Fryderyk II Wielki.

                 DSC_1604      DSC_1614

fot.R. Zawadzki

W pobliżu biegnie zielony szlak turystyczny z Bolesławca do Lwówka Śląskiego. Dziś to ciekawe miejsce, które mogłoby być jedną z atrakcji powiatu lwóweckiego, niestety nie jest zagospodarowane pod względem turystycznym.

Maciej Szczerepa

 

Bibliografia:

1.Das Heimatbuch des Kreises Löwenberg in Schlesien, Löwenberg 1925

2.Luftkurort Löwenberg in Schlesien und seine nähere Umgebung,[Lőwenberg] 1913

3.Olczak Mariusz, Lwówek Śląski i okolice. Przewodnik historyczny, Warszawa 2000

4.Olszewska Ewa Primke Robert, Szczerepa Maciej, Tajemnicze zamki i pałace, część 1, Kraków 2009

5.Szczerepa Maciej, Huzarski Skok, [w:]Turysta Dolnośląski nr 9, 2005