Działania LTR-u

Skwer im. Żołnierzy Wyklętych

22 kwietnia 2015r  Nasze Towarzystwo LTR zwróciło się do Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z propozycją aktywnego włączenia mieszkańców Miasta i Gminy w edukację historyczną naszego kraju poprzez uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych i nadanie ich imieniem ciągu pieszego łączącego Szkołę Podstawową z ul. Jana Pawła II przed nieczynnym aresztem śledczym (więzienia) w Lwówku Śląskim w sąsiedztwie skweru Aleksandra hrabiego Fredry i nazwanie ciągu: Deptakiem im. Żołnierzy Wyklętych.

Zaproponowaliśmy także uroczyste otwarcie placu i odsłonięcie tablicy  w dniu 1-go marca 2016 roku podczas obchodów święta państwowego.
Pomimo niewielkiego oporu znanego historyka z Lwówka Śląskiego, nic nie stało na przeszkodzie i władze naszego miasta spisały się na medal. Szybko, sprawnie przygotowano uchwałę i na minionej Sesji w dniu 26 czerwca 2015r Uchwałą nr X/105/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nadano w naszym mieście nazwę skwerowi  im. Żołnierzy Wyklętych. Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Podziękowania dla Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

                                                                                                                         Robert Zawadzki
                                                                                                                             Prezes LTR
09                                      002003               ŻW1