45 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK