CiekawostkiDziałania LTR-uHistoria

Sensacyjne Znalezisko

Sensacyjne Znalezisko

Inwestycja budowlana przy skrzyżowaniu ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Morcinka i Murarskiej we Lwówku Śląskim umożliwiły objęcie badaniami bardzo ciekawej pod względem historycznym części miasta. Prowadzone prace archeologiczne, które poprzedzają realizację tej prywatnej inwestycji utworzyły wielowarstwowe stanowisko archeologiczne.

warstwy jednego z wykopów. fot. Robert Zawadzki

W wyniku prac odsłonięte fragmenty gotyckiej, renesansowej oraz barokowej zabudowy znacząco poszerzyły wiedzę na temat przeszłości miasta. Wykopaliska budziły ogromne zainteresowanie mieszkańców.

część badanej parceli. piwnica. fot. Robert Zawadzki

Od początku nadzór archeologiczny nad tą inwestycją sprawuje archeolog Grzegorz Jaworski z Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej i Architektonicznej Attyka we Lwówku Śląskim. Zadaniu temu poświęca bardzo dużo czasu i jest wręcz zafascynowany dokonanymi odkryciami. Badania umożliwiają prześledzenie rozwoju architektonicznego badanej parceli od gotyku po barok.

średniowieczna ceramika, import. fot. Robert Zawadzki

Grzegorz Jaworski nawiązał współpracę z Grupą Eksploracyjno – Poszukiwawczą „Bóbr” Lwóweckiego Towarzystwa Regionalnego, którą określa, jako bardzo owocną. Członkowie grupy w ramach wolontariatu w każdej wolnej chwili przeszukiwali ziemię z wykopów oraz wskazane miejsca w czasie odkrywek. Ich wysiłek przyniósł wymierne efekty.

resztki pieca chlebowego. fot. Robert Zawadzki

Po zakończeniu prac odkrywkowych, można było zobaczyć odsłonięte i dobrze zachowane trzy piwnice-chłodnie, pozostałości piwnicy z przełomu XV i XVI wieku, a także ujrzeć nawarstwienia powstałe w czasie kilkuset lat rozwoju miasta.

wolontariusze Grupy Eksploracyjno-Poszukiwaczej „Bóbr”. fot. Mariusz Zieliński

Odkryto także resztki pieca chlebowego, pieca grzewczego oraz studnię z przełomu XIV i XV wieku.

półgrosz koronny. fot. Grzegorz Jaworski

W czasie prowadzonych odkrywek wolontariusze z Grupy EP „Bóbr” odnaleźli między innymi: wiele skorup ceramiki średniowiecznej, ostrza noży, obuszek (?), klucz renesansowy, półgrosz koronny i 5 sztuk greszeli oraz metalowy drobiazg będący rzadkością.

głownia noża z trzonem rękojeści. fot. Robert Zawadzki

Ten drobiazg o średnicy ok. 44 mm i wadze ok. 14 gram to prawdopodobnie pokrywa pojemnika na brakteaty, czyli Brakteatendose. Artefakt, który jest świadectwem pozycji gospodarczej średniowiecznego Lwówka.

pokrywa pojemnika na brakteaty. fot. Piotr Banach

Jak mówi Grzegorz Jaworski:
” Znalezisko to świadczy nie tylko o roli gospodarczej Lwówka Śląskiego na kolejnym etapie szlaku handlowego Via Regia, ale przede wszystkim jest namacalnym dowodem zamożności lwóweckich kupców i mieszczan w średniowieczu.”

Warto wspomnieć, że do tej pory na obszarze szeroko pojętego Śląska odnaleziono jedynie pięć tego typu elementów pojemników: w Wałach gmina Wołów i aż cztery we Wrocławiu, z których część jest domniemana. Wszystkie znaleziska obecnie są konserwowane i opracowywane naukowo. Tak, więc, na ostateczne wyniki tych niezwykle ciekawych badań trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Oprac. LTR