CiekawostkiHistoriaKalendarium Historyczne

Fryderyk II Wielki w Lwim Grodzie

Fryderyk II Wielki w Lwim Grodzie

W latach 1756 – 1763 toczyła się III wojna śląska, zwana też wojną siedmioletnią. Leżący nad rzeką Bóbr Lwówek Śląski nie odegrał w niej większej roli, choć przez miasto wielokrotnie przemieszczały się armie walczących stron. Jednym z ciekawszych lwóweckich epizodów tej wojny były pobyty króla Prus Fryderyka II Wielkiego (1712 – 1786). Zatrzymywał się w mieście i okolicy kilka razy, właśnie podczas III wojny śląskiej, co potwierdzają zapiski kronikarskie.

Po raz pierwszy pruski monarcha pojawił się w okolicach Lwówka Śląskiego pod koniec listopada 1757 r., po wielkim zwycięstwie odniesionym w bitwie pod Rossbach. Król wraz ze swoją armią nie zatrzymał się jednak w nadbobrzańskim mieście. Trasa jego przemarszu wiodła przez okoliczne wsie: Żerkowice, Skałę, Chmielno, Zbylutów. W tej ostatniej wsi Fryderyk II Wielki zatrzymał się na nocleg 27 listopada 1757 r., Co ciekawe, kwaterował on w sołtysówce, w której 12 września 1706 r. odpoczywał król Szwecji Karol XII, kiedy podążał wraz z armią w kierunku Saksonii. Następnego dnia Prusacy ruszyli przez Skorzynice w kierunku Legnicy.

     Osobiście Fryderyk II Wielki zjawił się we Lwówku Śląskim dopiero rok później. Dnia 1 listopada 1758 r. korpus pod jego osobistym dowództwem, cofając się z Łużyc, zatrzymał się na krótko w mieście. Ponownie zawitał do Lwówka Śląskiego kilkanaście dni później, 13 listopada 1758 r. Monarcha kwaterował wtedy w nieistniejącym już renesansowym budynku, który później nazwano „Hotelem du Roi”.

„Hotel du Roi” był najwyższym budynkiem na dolnym rynku.

Stał on w południowej pierzei rynku pod numerem 188. Ta najbardziej reprezentacyjna kamienica w mieście przypadła królowi do gustu, zatrzymywał się w niej także w późniejszym okresie. W 1789 r. rozpoczęła w nim działalność gospoda, która na pamiątkę kwaterującego tu Fryderyka II Wielkiego otrzymała nazwę „Hotelu du Roi”.

po lewej stronie wejścia do hotelu umieszczono tablicę pamiątkowa z wizerunkiem Fryderyka II Wielkiego.

   W 1759 r. koleje wojny spowodowały, że pruski monarcha ponownie zawitał na ziemię lwówecką. Latem tego roku przeniósł on swoją kwaterę z Kamiennej Góry do rezydencji w Nielestnie koło Wlenia. Przebywał tu kilka dni. Następnie przeniósł się do Pławnej. Ostatecznie umieścił swoje stanowisko dowodzenia w folwarku Döringsvorwerk w dzisiejszym Nagórzu, odległym o kilka kilometrów od Lwówka Śląskiego. Jego pobyt w tym rejonie wiązał się z budową warownego obozu pomiędzy miejscowościami: Pławna, Płóczki Górne, Nagórze, Oleszna Podgórska, którą monarcha osobiście nadzorował. W obozie stacjonowały doborowe jednostki armii pruskiej. W 1909 r. w 150-tą rocznicę budowy obozu i pobytu Fryderyka II Wielkiego w Nagórzu ustawiono pamiątkowy obelisk, który przetrwał do naszych czasów.

                    
Obelisk pamiątkowy pierwotnie ustawiony na grzbiecie góry Kołodziej ok. 200 metrów od pałacu.

Pod koniec lipca król, któremu towarzyszył generał Seydlitz, na czele części wojsk ruszył przez Lwówek Śląski w kierunku Żagania. Kilkanaście dni później, 12 sierpnia, 1759 r. jego siły zostały rozgromione przez wojska rosyjsko-austriackie w bitwie pod Kunersdorf (Kunowicami), a on sam całkowicie załamany myślał nawet o śmierci.

   Na kolejną wizytę Fryderyka II Wielkiego we Lwówku Śląskim trzeba było czekać do roku 1761. 11 maja tego roku armia pruska na czele z królem przeciągnęła przez Lwówek Śląski w kierunku północnym. Kwaterą monarszą na krótko był pałac w Twardocicach. Następną wizytę króla odnotowano już pod koniec III wojny śląskiej. W dniach 1 – 3 listopada 1762 r. zatrzymał się on w rynku w budynku nr 188 ( późniejszy „Hotelu du Roi”).

   15 lutego 1763 r. na zamku w Hubertusburg w Saksonii podpisano traktat pokojowy kończący wojnę. Na początku marca, powracając z Saksonii w glorii zwycięzcy, król Fryderyk II Wielki kolejny raz na krótko zatrzymał się w Lwówku Śląskim, gdzie był entuzjastycznie powitany przez jego mieszkańców.

oprac. Maciej Szczerepa

 

Literatura:

-Braniewski Eugeniusz., Primke Robert., Szczerepa Maciej, Wojenne epizody Dolnego Śląska, Kraków 2010

-Sutorius Beniamin, Die Geschichte von Löwenberg, tom 1, Bunzlau 1784

-Szczerepa Maciej, Fryderyk II Wielki we Lwówku Śląskim, Sudety nr 12, 2009

-fot. i ilustracje, Robert Zawadzki