CiekawostkiKalendarium Historyczne

„Głos Lwówecki”

„Głos Lwówecki” w latach 1954-1955

Zamieszczamy fragment  artykułu dotyczącego kopalni w Niwnicach autorstwa Edwarda Paruzela. Artykuł ukazał się  w „Głosie Lwóweckim”  w kwietniu 1955 roku.  Gazeta była organem Powiatowego Komitetu Frontu Narodowego.

Załoga kopalni w Nowym Lądzie podejmuje zobowiązania

 

Kopalnia Nowy Ląd, dzięki ofiarnej pracy załogi, mimo trudnych warunków rytmicznie realizuje swoje plany produkcyjne.

Aby nie być gołosłownym, warto przytoczyć taki przykład, który miał miejsce w dniu 24 marca 1955 roku. Awaria kotła w gipsowni groziła 10-godzinnym postojem całego zakładu.

Aby zapobiec temu postojowi brygadzista gipsowni ob. Lenc Józef  wraz z ob. Baszakiem, mimo wysokiej temperatury wnętrza kotła, bo liczącej blisko 120 st. C, weszli do kotła po wstawionych w tym celu deskach, gdzie kilkoma uderzeniami młotka w paru sekundach usunęli awarię.

Dolny rynek. Budowa budynku mieszkalnego dla pracowników z kopalni Nowy Ląd. foto z arch. Pani Alicji Maćkowiak

Od stycznia br. kopalnia została usamodzielniona, posiada własną na miejscu dyrekcję, otwarto stołówkę dla pracowników, a do pomocy przy odkrywkach surowca skierowano dodatkowo pracowników firmy dokonującej robót ziemnych, zaopatrzonych 20 samochodami-wywrotkami.

W obecnym okresie trwa w kopalni akcja podejmowania zobowiązań, aby godnie uczcić święto klasy robotniczej 1 Maja i 10-lecie wyzwolenia Ziem Zachodnich. Jako pierwsi zobowiązania podjęli ZMP-owcy. Np. kol. Wdowiak Tadeusz i kol. Tomaszewski Józef zobowiązali się do dnia 15 marca br. wyremontować poza godzinami swojej pracy i oddać do eksploatacji parowóz.

Kol. Barczyk zobowiązał się wyremontować nieczynną koparkę. Zetempowcy ze straży przeciwpożarowej, zobowiązali się w godzinach wolnych od pracy przywieźć żużel i rozplantować go na drodze obok gipsowni, co przyczyni się do ułatwienia transportu. (…).

Życzy Lwóweckie Towarzystwo Regionalne

 

obrazek wyróżniający – Odkrywka Kopalni Nowy Ląd w Niwnicach, foto. Dorota Zawadzka