CiekawostkiHistoria

Ostrzeżenie przed minami

Ostrzeżenie przed minami z 1955 r. W latach 50 – tych ubiegłego wieku na terenie powiatu lwóweckiego ukazywał się „Głos Lwówecki”. Był to organ prasowy Powiatowego Komitetu Frontu Narodowego. Gazeta zajmowała się problemami i bolączkami ówczesnych mieszkańców powiatu. Była też tubą propagandową komunistów, a jej styl i charakter był znamienny dla tamtych czasów. Zamieszczamy jeden z tekstów, który ostrzegał mieszkańców powiatu lwóweckiego przed minami i niewybuchami z czasów wojny. Co ciekawe, mimo, że tekst pochodzi z lutego 1955 roku, to do dziś nie stracił nic ze swojej aktualności.

Niwnice, pozostałości okopów niemieckich z 1945r.

Uwaga! Miny!

Na terenie naszego powiatu, a specjalnie na ugorach, w terenach górzystych i w lasach  pozostały jeszcze z okresu wojny miny moździerzowe, granaty i różne pociski. Zdarzają się wypadki, że dzieci wykopując i rozbierając miny, narażają się na kalectwo, a nawet utratę życia.

Niewybuch z ok. Niwnic z lipca 2016r. usunięty przez Patrol Rozminowania Nr 23 z 23 Pułku Artylerii z Bolesławca.

W związku z tym zwracamy się z apelem do nauczycielstwa naszego powiatu, aby w dalszym ciągu zachowywali w tym kierunku czujność i przestrzegali dzieci przed grożącym im z tego tytułu niebezpieczeństwem. Do akcji tej należy również włączyć rodziców.

po majowej orce. Niwnice 2017r.

W czasie narady kierowników szkół i komitetów rodzicielskich w Lwówku, zabierając głos w dyskusji nauczyciel Jasek powiedział, że w gromadzie Grudza istnieje jeszcze cała masa min moździerzowych . O fakcie tym ob. Jasek zameldował miejscowemu posterunkowi Milicji Obywatelskiej.

Tekst pochodzi z „Głosu Lwóweckiego”, nr 3, 1955 r.

Nawiązując zacytujemy  fragment korespondencji z Patrolem Rozminowania z Bolesławca:

„Jeśli są niewybuchy to nie czaimy się tylko zgłaszamy. Tak proszę przekazać Anonimowi. P.S. W okolicy Niwnic jest dużo niewybuchów ale prawie nikt nie zgłasza.”
Dowódca Patrolu Rozminowania Nr 23 z 23 Pułku Artylerii z Bolesławca st.chor. Radosław MAZUR tel. 727 016 551

Opracował LTR

– obrazek wyróżniający- źródło internet
– foto ze zbiorów LTR