HistoriaKalendarium HistoryczneTurystykaWydarzenia

Pstryczek w nos niedowiarkom

Pstryczek w nos niedowiarkom

Lwówek Śląski to piękne stare miasto z 800-letnią historią, a losy miasta związane były ze Śląskiem. Na przestrzeni wieków gród Lwa wchodził w skład piastowskich księstw: wrocławskiego, legnickiego, jaworskiego, świdnicko-jaworskiego. Przez krótki czas, w XIII w. był stolicą samodzielnego księstwa lwóweckiego, to jeden z powodów na rozwój miasta 
i jego umocnień.   

Baszta Lubńska

Lwóweckie fortyfikacje należą do najciekawszych tego typu zabytków na Śląsku. Stosunkowo dobrze zachowane składają się z podwójnego pierścienia murów obronnych połączone z basztami i bastejami, pochodzącymi z XIV i XV wieku. Do dziś zachowały się dwie baszty Bramy Lubańskiej i Bramy Bolesławieckiej.

Baszta Bolesławiecka

Obie przebudowano w XVI wieku. Warto też zwrócić uwagę na zachowaną częściowo basteję z połowy XVI wieku, którą wybudował prawdopodobnie włoski architekt i fortyfikator Hieronim Archonatti Starszy.

Basteja z połowy XVI wieku

Ważnym elementem lwóweckich fortyfikacji był w średniowieczu zamek, który stał niegdyś na miejscu obecnego browaru. Spłonął on w XV wieku i został rozebrany przez mieszkańców.

Jak wygląda dzisiaj nasze dziedzictwo?
Ząb czasu i wojny nie przyczyniły się tak bardzo do zniszczeń jak świadome działanie czynnika ludzkiego, jakim jest niefrasobliwość i głupota.

Myśl Konfucjusza zagościła w lwóweckich murach

Od dobrych kilku lat lwóweckie mury obronne w zatrważającym tempie popadają w ruinę. Efekty destrukcji widać, co kawałek, stalowe stemple, siatka i pokrycia z plandek.

        

     

Takie rozwiązania akceptowała poprzednia ekipa zawiadująca naszym wspólnym dobrem. Poprzedni miejski Włodarz trzech kadencji mógł zatrzymać proces destrukcji, jednak zdecydował inaczej. Odmówił przyjęcia znacznej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości kilkuset tysięcy. Dzisiaj można ocenić takie postępowanie, za naganne, bowiem przyjmując rok w rok oferowane pieniądze (bez wybrzydzania) już byśmy dawno zapomnieli o tym zmartwieniu. Do chwili obecnej ponad 35% murów jest w stanie katastrofalnym, a ok. 60% w bardzo złym. 

                  

Nowy lepszy burmistrz dla Lwówka Śląskiego.
W 2014 r. miasto zyskało nowego włodarza, a stanowisko burmistrza objęła kobieta. Początki kadencji były niełatwe i namnożyły wielu niedowiarków, co do trafności wyboru tej kandydatury. Burmistrz Mariola Szczęsna od samego początku objęcia urzędu zabiega o środki zewnętrzne dla gminy i miasta na różne ważne cele, między innymi na lwóweckie fortyfikacje współcześnie ważny element infrastruktury turystycznej. W grudniu 2015 r. wydarzyła się katastrofa budowlana na odcinku wysokiego muru bezpośrednio przy zamieszkałej kamienicy, wtedy właśnie dali o sobie znać przeciwnicy.  Kolejny raz popłynęły nieprzychylne głosy, między innymi byłego burmistrza, zagrzmiało grono miejscowych szczekaczy, a pismak znów smarował.

od lewej: Burmistrz Lwówka Śląskiego Mariola Szczęsna, Ilona Antoniszyn-Klik była wiceminister gospodarki

8 milionów na 800-lecie.
Wspaniała to informacja, która pojawiła się 27 marca br.  na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W ramach działania „Dziedzictwo Kulturowe” Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził wyniki konkursów. Wśród 29 beneficjentów na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na rewitalizację zabytków i rozwój instytucji kultury znalazł się Lwówek Śląski z dofinansowaniem ponad 8 mln złotych. Dokładna rekomendowana wartość dofinansowania to kwota 8 329 580, 31 zł Takie duże pieniądze będą wykorzystane na rewaloryzację murów obronnych wraz z przyległym terenem. Z informacji uzyskanych u źródła dodatkowo zostaną odtworzone ścieżki i zieleń na plantach wokół murów, obiekty małej architektury.

Podsumowując bardzo łagodnie to Pstryczek w nos niedowiarkom.

 

Blisko 70 mln zł na zabytki i instytucje kultury

27.03.2017 12:03 12:03

29 projektów otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na rewitalizację zabytków i rozwój instytucji kultury. Dziś Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził wyniki konkursów w ramach działania „Dziedzictwo kulturowe”. W konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim udział wziął marszałek Cezary Przybylski, wicemarszałek Ewa Mańkowska, wicemarszałek Iwona Krawczyk oraz Tadeusz Samborski, członek zarządu województwa.

Konkurs dotyczył dwóch typów projektu. Pierwszy z nich dedykowany był zabytkom wpisanym do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Do rozdysponowania były pieniądze na rewitalizację, rewaloryzację, konserwację, renowację i restaurację obiektów zabytkowych oraz obszarów zabytkowych, a także na przystosowaniu obiektów do pełnienia przez nie nowych funkcji, w szczególności do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej. 

Adresatem drugiego konkursu były instytucje kultury, które dzięki środkom zyskają szansę na przebudowę i rozbudowę swoich obiektów, doposażenie w nowy sprzęt niezbędny do rozwoju oferty oraz oprogramowania komputerowe ułatwiające wewnętrzne zarządzanie w instytucji.

Największe dofinansowanie, ponad 8 mln złotych, trafi do Lwówka Śląskiego na rewaloryzację murów obronnych wraz z przyległym terenem. Z kolei w Głogowie, dzięki bisko 5 mln zł dotacji, odbudowany zostanie budynek Teatru im. Andreasa Gryphiusa. Na wsparcie z Regionalnego Programu operacyjnego może liczyć także m.in. Twierdza Srebrna Góra.

– Dolny Śląsk jest rekordzistą jeśli chodzi o liczbę zabytków w Polsce. Potrzeby regionu na środki na ich rewitalizację są bardzo duże. W tej sprawie kluczowe jest wsparcie, także wsparcie rządu oraz sprawiedliwy podział środków ministerialnych – mówi marszałek Cezary Przybylski.

W sumie do urzędu wpłynęło 77 projektów o wartości blisko 260 mln zł na kwotę dofinansowania ponad 187 mln zł.

Źródło artykułu: http://www.umwd.dolnyslask.pl/urzad/aktualnosci/single-view/artykul/blisko-70-mln-zl-na-zabytki-i-instytucje-kultury-kopiuj-1/ 

Foto pstryk w nos: http://nowinyklobuckie.pl/2017/03/06/pstryk-w-nos/