TurystykaWydarzenia

Sesja na temat przyszłości kolei Jelenia G. – Lwówek Śl.

Sesja na temat przyszłości kolei Jelenia G. – Lwówek Śl.

Sesja Rady Powiatu na temat przyszłości kolei Jelenia G. – Lwówek Śl.

Dnia 17 marca 2017 odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śl.XXVIII Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego, Rady i Miasta i Gminy Wleń, Rady Miejskiej Gminy w Lwówku Śl. na temat przyszłość linii kolejowej 283 Jelenia Góra – Wleń-Lwówek Śląski oraz linii 284 Lwówek – Złotoryja – Legnica. Przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego Pan Daniel Koko przywitał gości -Panią Poseł na Sejm RP Zofię Czernow, Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Infrastruktury UMWD Agnieszkę Zakęś, Piotra Malepszaka – Członka Zarządu Kolei Dolnośląskich, Dyrektora Linii Kolejowych w Wałbrzychu Dariusza Kolubka, Burmistrz G i M Lwówek Śl. Mariolę Szczęsną, Burmistrza Miasta Złotoryja Roberta Pawłowskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego Pan Daniel Koko


Już w 2013 były pierwsze spotkania na temat rewitalizacji linii z Lwówka Śl. do Jeleniej Góry. W tej kwestii podejmowane było stanowisko odnośnie zaniechania likwidacji. Następnie w roku 2016 podjęliśmy decyzję o ograniczeniu prędkości na tej linii, skutkiem tego w dniu dzisiejszym nie mamy już żadnego ruchu – powiedział Przewodniczący Rady. Linia jest kluczową osią w stosunku rozwoju powiatu lwóweckiego, złotoryjskiego a także części powiatu bolesławieckiego.

Następnie głos zabrała Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski Mariola Szczęsna


Do tej pory z perspektywy czasu nie idzie ku dobremu jak na XXI wiek – powiedziała Pani Burmistrz. Musimy rozszerzyć połączenia nie tylko do Jeleniej Góry, ale też w stronę Złotoryi, Legnicy. Nie możemy tylko mówić, aby ta linia pozostała przywrócona tylko dla turystyki. Miejsce jest cudowne, ale musimy zachęcić większych inwestorów. Muszą zobaczyć, że z naszego terenu też mogą wywozić i przywozić towary o zwiększonej masie. Odciążyłoby to drogi gminne i powiatowe. Gdyby zwiększyć częstotliwość rozkładu pociągów ludzie na pewno chętniej by z nich korzystali. Poza tym większość młodzieży studiująca miałaby większe szanse na dojazdy do szkół. Takie miejscowości jak Lwówek Śl. czy Wleń zostały tak naprawdę bez połączenia ze światem. Nie mamy dostępu do autostrad, bezpiecznego dojazdu do dróg krajowych. Znajdujemy się w Trójkącie Bermudzkim. Jesteśmy w tej chwili odcięci od świata.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski

Podziwiam was za walkę i determinację, jaką wykazujecie w obronie przywrócenia tej linii.
Przejmiemy te linie pod warunkiem, że dostaniemy gwarancje do funduszu kolejowego na wkład własny. Zależy nam na czasie, aby przyspieszyć ten proces. Jeżeli nie skorzystamy z racjonalnego programu operacyjnego to taka szansa na długie lata się nie powtórzy. Marszałek zaznaczył, że jest tylko organizatorem przewozów a nie właścicielem torów.

Piotr Malepszak wiceprezes Kolei Dolnośląskich

Zdaniem wiceprezesa pieniądze, które są potrzebne na przywrócenie linii 283 to kwota nie większa niż 30 mln złotych. Mowa o prędkości składu osobowego 60-80 km/h i czasie dojazdu z Lwówka Śl. do Jeleniej Góry w 40 min. Głównym problemem jest stan infrastruktury kolejowej, która powinna być całkowicie wymieniona jednak na nawierzchnię nie koniecznie nową (tory z demontażu). Koszt nowej linii sięgałby około 100 mln złotych.

Dyrektor Linii Kolejowych Wałbrzych Dariusz Kolubka PKP PLK

Koszty, jakie przeprowadziliśmy w latach 2014-2015 w związku z modernizacją linii 283 i 284 do Zebrzydowej wynosiły 120 mln złotych. Były to obliczenia z przywróceniem pasażerskim jak i towarowym.

Poseł Zofia Czernow

Cieszę się, że zaczęliśmy mówić o konkretach – mówiła Pani Poseł. Widzę wyraźne światełko w tunelu –dodała po chwili. Pani Poseł wysłała kilka interpelacji w sprawie linii kolejowej, ale wszystkie koszty nigdy nie przekraczały 100 mln. Generalnie mowa była o kwocie 70 mln złotych. Zadeklarowała pomoc, jeżeli otrzyma konkretne ustalenia.

Burmistrz Miasta Złotoryja Robert Pawłowski

Podzielił się informacjami jak obecnie wygląda linia kolejowa relacji Legnica –Jelenia Góra prezentując pokaz slajdów. Pan Robert Pawłowski zaznaczył, że inwestując w kolej tak naprawdę mamy o wiele mniejsze koszty niż przy budowie dróg.

Starosta Lwówecki Marcin Fluder

Wypowiadam się, jako mieszkaniec Wlenia. Najważniejszy dla nas jest transport osobowy koleją. Cztery piąte mieszkańców Wlenia wyjeżdża do pracy poza miasto. Co roku szkoły wypuszczają około 30 uczniów do szkół gimnazjalnych. Obecnie przewożeni są małymi busami. Czy to jest bezpieczny transport? Na pewno nie.

Projekt uchwały rady w sprawie rewitalizacji linii kolejowej 283 i 284 relacji Jelenia Góra- Wleń- Lwówek Śl. – Złotoryja – Legnica przyjęto jednogłośnie.

Redaktor naczelny infolwowek24

Tekst i zdjęcia ze strony infolwowek24.pl 

Galeria infolwowek24.pl