CiekawostkiKalendarium Historyczne

Książę lwówecki Bernard Zwinny

Książę lwówecki Bernard Zwinny

W 1138 roku władca Polski Bolesław Krzywousty, dzieląc państwo pomiędzy swoich synów, zapoczątkował proces rozbicia dzielnicowego. Jednym ze skutków tej decyzji było postępujące rozdrobnienia kraju. Najwięcej księstw piastowskich powstało na Śląsku.  W latach 1281 – 1286 funkcjonowało księstwo lwóweckie, które wydzielone zostało z księstwa jaworskiego.

przerys-sredniowiecznej-mapy
Renesansowy przerys wg średniowiecznej rękopiśmiennej mapy Śląska, Lwówek Śląski (Lemberg), Jawor (Jauer)

Obejmowało ono okręgi: Lwówek Śląski, Wleń i Jelenia Góra. Piastowskim księciem lwóweckim był wówczas Bernard zwany Zręcznym, Zwinnym lub Skoczkiem. Genezę jego przydomka wyjaśnił w swojej kronice Jan Długosz. Czytamy w niej: Był bowiem tak dalece zręczny, że na czternaście belek ustawionych w jakimś budynku jedna na drugiej w górę, jak przy budowie, w szybkim rozpędzie wskakiwał, a zeskakując, stawał mocno na nogach[1].

pieczec-ksiecia-lwoweckiego-bernarda-zwinnego-httpspl-wikipedia-orgwikibernard_zwinny
pieczęć księcia lwóweckiego Bernarda Zwinnego httpspl.wikipedia.orgwikiBernard_Zwinny

Bernard Zwinny był synem księcia Bolesława II Rogatki i jego pierwszej żony Jadwigi anhalckiej. Żył w latach 1253/1257 – 1286. Niewiele wiadomo o jego krótkim panowaniu. Uważany jest za propagatora kultury rycerskiej. Wspierał zakon joannitów, który otrzymał od niego sporo ziem w Kotlinie Jeleniogórskiej, w tym prawo do wykorzystywania gorących cieplickich źródeł. Pochowano go w nieistniejącym dziś kościele dominikanów w Legnicy. Po jego bezpotomnej śmierci księstwo lwóweckie połączono z księstwem jaworskim.

Oprac. LTR

 

Bibliografia:
1. Galas Alicja, Galas Artur, Dzieje Śląska w datach, Wrocław 2001
2.Primke Robert, Szczerepa Maciej, Szczerepa Wojciech , Ziemia lwówecka w czasach piastowskich, Archiwum-System, Jelenia Góra 2014
3. Zlat Mieczysław, Lwówek, Wrocław – Warszawa – Kraków 1961
4. http://www.poczet.com/zwinny.htm

[1] Kronika Jana Długosza, http://www.poczet.com/zwinny.htm [dostęp: 19 czerwca 2014 r.]