Ciekawostki

Władcy we Lwówku

Aleksander I

Rok 1813 był niezwykłym okresem w dziejach naszego miasta i to nie tylko ze względu na sierpniowe bitwy. Wówczas, w trakcie dobiegającej końca krótkiej kampanii wiosennej, podczas odwrotu armii prusko-rosyjskiej , do Lwówka Śląskiego dotarły niezwykłe osobistości, znane wszystkim ze szkolnego kursu historii, między innymi sam władca Wszechrosji , car Aleksander I oraz król pruski, Fryderyk Wilhelm III.
Już wieczorem , 22 maja, we Lwówku zjawił się rosyjski adiutant , który przygotowując miasto do wizyty władców, usunął z niego wszystkich żołnierzy. Wczesnym rankiem następnego dnia z Lubina przybyły liczne wozy bagażowe cara. Rozmieszczono je na łąkach rozciągających się w kierunku Radłówki oraz koło Płakowic. Jako pierwszy, około godziny 10.00 przyjechał wraz z liczna świtą wielki książę Konstanty i zajął kwatery w Płakowicach. Godzinę później nadciągnął władca Rosji – car Aleksander I, który zajął na kwaterę budynek dawnej komandorii joannitów, który wówczas należał do żydowskiego kupca Dawida Meiera Löwembergera.

266px-Friedrich_Wilhelm_III_of_Prussia

Tuż przed godziną 12. pojawił się we Lwówku król pruski Fryderyk Wilhelm III, który wraz ze swym ministrem, baronem von Steinem , zatrzymał się u radcy sądowego Streckenbacha. Warto dodać , że w tej samej kamienicy nr 16 w Rynku kwaterowała kolejna „koronowana głowa”, czyli cesarz Napoleon. Wraz z kwaterą główną króla przybyli liczni dyplomaci, między innymi posłowie Austrii, Szwecji i Danii. Król pruski wydał we Lwówku słynną odezwę, która miała podnieść na duchu mieszkańców Prus.
Gdy 24 maja wojska napoleońskie przekroczyły Kwisę i weszły na Śląsk , kwatery przeniesiono do Złotoryi. Następnego dnia władcy opuścili Lwówek i udali się do Jawora.

Oprac. Eugeniusz Braniewski, i Robert Primke

Pierwsza, pełna wersja tekstu ukazała się w Śląskich Zeszytach Krajoznawczych , IK 67, Wrocław 1993, s. 56-57
Źródła ilustracji: Wikipedia.org