Zaginione

Biblia Gutenberga w Płóczkach Górnych?

W roku 1935, podczas prac porządkowych na poddaszu, pan Herbert Hoffrichter z Płóczek Górnych nr 99, dokonał wielkiego odkrycia. Otóż w jednym z kufrów odnalazł ni mniej, ni więcej, tylko… biblię Gutenberga! Dzieło to, sporych rozmiarów, oprawione było w skórę, stronice wypełnione dużą czcionką, zaopatrzone w czerwone, ręcznie wykonane inicjały. Strona tytułowa posiadała napis – Altes Testament, gedruckt im Hause Gutenberg zu Mainz am Rhein, Anno 1537. Poniżej, z prawej dopisek – Eigentum der Familie von Raussendorf, Plagwitz (Stary Testament, wydrukowano w domu Gutenberga w Moguncji nad Renem, roku 1537. Własność rodziny v. Raussendorf, Płakowice). Ta Biblia była w posiadaniu odkrywcy do roku 1947. W tym roku musiał on opuścić swój dom, został bowiem przesiedlony do Niemiec, zaś o jej przechowanie poprosił mieszkającego podówczas u niego Polaka, Czesława Pawlikowskiego. Kiedy H. Hoffrichter przybył w roku 1961 na 8 dni do Płóczek, spotkał się z p. Czesławem, i w rozmowie z nim dowiedział się, że jesienią 1947 r. musiał on wyjechać do Ścinawy, do brata Stanisława, który powrócił z Syberii. W tym czasie pozostawiony dom w Płóczkach Górnych miał być wielokrotnie plądrowany, m.in. pozrywane były w nim podłogi, gdzie przechowywany był cenny depozyt.
Herbert Hoffrichter, ur. w r. 1908 w Olszynie, w r. 1933 zamieszkał ze swą małżonką w Płóczkach, w domu swoich dziadków. Tuż po wojnie został podsołtysem Płóczek (ds. kontaktów z niemiecką ludnością wsi), wspomnienia jego zamieszczone zostały w miesięczniku „Löwenberger Heimatgrüße” w roku 1990, stąd też i chyba „współczesny” opis strony tytułowej Biblii.
Oprac. Eugeniusz Braniewski
Źródło ilustracji: wikimedia.org