instrukcja montażu i transportu 210 x 297 mm – Kopia kopia