2016.07.08 Krępnica 80szt. amunicji przeciwlotniczej w%09magazynkach do działka plot. Flak