Nieistniejący już budynek, w którym mieszkał Gneisenau – pocztówka ze zbiorów Bolesława Kowalskiego