Dawny kompleks klasztorny Szymonki na pocztówce sprze 1945 r – zbiory Maciej Szczerepa (1) – Kopia – Kopia