Rachunek, NIP.

Wpłaty : DAROWIZNA  NA  CELE  STATUTOWE

LWÓWECKIE  TOWARZYSTWO  REGIONALNE

UL.  JANA PAWŁA II  NR 35 ,  59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI

 Bank: BGŻBNP       Nr rachunku:   68 2030 0045 1110 0000 0409 7810

  

Numer identyfikacji podatkowej  (NIP)  616-155-93-36