Rachunek, NIP.

Wpłaty : DAROWIZNA  NA  CELE  STATUTOWE

LWÓWECKIE  TOWARZYSTWO  REGIONALNE

UL.  JANA PAWŁA II  NR 35 ,  59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI

Uwaga Nowy Numer Rachunku

 Bank:      Nr rachunku:   

  

Numer identyfikacji podatkowej  (NIP)  616-155-93-36